Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 14 март 2019 10:42

Тематични направления

Тематичните направления на конференцията са следните:

1) Търговия – състояние и перспективи

2) Комуникации, медии, журналистика, ПР

3)  Логистика и управление на веригата на доставките

4) Транспортът в глобалната икономика

5) Национална и регионална сигурност

6) Туристически бизнес

                         

Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за оригиналност  и принадлежност към областта на социалните, стопанските и правните науки.