Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 24 януари 2019 11:04

Програмен комитет

Проф. д-р Димитър Димитров- Председател на Програмния комитет, Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност

Проф. д-р Мирослава Раковска - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Логистика и вериги на доставките"

Проф. д-р Виолета Мутафчиева - Ръководител на катедра "Икономика на транспорта"

Доц. д-р Стела Ангова - Ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации"

Доц. д-р Николай Цонев - Ръководител на катедра "Икономика на туризма"

Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на търговията"