Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 25 февруари 2020 14:13

Организационен комитет

Доц. д-р Мария Воденичарова - Председател на Организационния комитет

 

Доц. д-р Силвия Терезова - декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"

 

Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – Научен секретар на катедра „Логистика“

 

Доц. д-р Мартин Осиковски - Научен секретар на катедра "Медии и обществени комуникации"

 

Гл. ас. д-р Илия Гътовски - Научен секретар на катедра "Икономика на транспорта"

 

Доц. д-р Нончо Димитров - Научен секретар на катедра "Национална и регионална сигурност"

Гл.ас. д-р Светослав Калейчев – Научен секретар на катедра „Икономика на туризма“

 

Радостина Дойчинова - Организационен секретар на конференцията, Началник сектор на факултет „Икономика на инфраструктурата“