Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 24 януари 2019 11:04

Организационен комитет

Проф. д-р Мирослава Раковска - Председател на Организационния комитет

 

Проф. д-р Таня Парушева – Научен секретар на катедра „Икономика на туризма“

 

Доц. д-р Силвия Терезова - Заместник-декан по учебната работа на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"

 

Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – Научен секретар на катедра „Логистика“

 

Доц. д-р Мартин Осиковски - Научен секретар на катедра "Медии и обществени комуникации"

 

Гл. ас. д-р Илия Гътовски - Научен секретар на катедра "Икономика на транспорта"

 

Доц. д-р Нончо Димитров - Научен секретар на катедра "Национална и регионална сигурност"

 

Радостина Дойчинова - Организационен секретар на конференцията, Началник сектор на факултет „Икономика на инфраструктурата“