Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: вторник, 21 февруари 2023 11:30

Важни дати

За студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници

Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници):

  • до 03 март 2023 г.

Заплащане на таксата за участие в конференцията (таксата е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават в УНСС):

  • до 13 март 2023 г.

Подаване на доклад (придружен с копие на документ за платена такса за външните за УНСС участници. Моля посетете страницата „Подаване на доклад“):

  • до 13 март 2023 г.

За студенти и докторанти, които се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“

Участието в конференцията на студенти и докторанти, които се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, се организира от катедрите към факултет „Икономика на инфраструктурата“.

Моля заявете желанието си за участие пред преподавател от катедрата, към която се обучавате, и съгласувайте доклада си с него.

Моля подайте доклада си до научния секретар на катедрата, към която се обучавате, в срок до 13 март 2023 г.

 

Провеждане на конференцията:

  • 25 април 2023 г.