Резултати от търсене за Факултет икономика на инфраструктурата

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

23 results found
Ръководство 21.7.2021 г. ... .и.д. директор Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева Финансово-счетоводен факултет  Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg  Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com  Телефон: (02) 8195 635  Кабинет: 2020 Заместник-директор по ...
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... . д-р Мирослава Раковска - Зам-декан по научноизследователската дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – ...
Организационен комитет 28.1.2021 г. ... . д-р Мария Воденичарова - Председател на Организационния комитет   Доц. д-р Силвия Терезова - декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов – Научен секретар на ...
Програмен комитет 28.1.2021 г. ... . д-р Силвия Терезова - Председател на Програмния комитет, Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" Доц. д-р Мария Воденичарова - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" Проф. д-р Мирослава Раковска - Зам ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния ...
доктор 15.1.2015 г. ... е единственият университет в България, който предлага обучение в ОНС „доктор“ в областта на логистиката  (докторска програма „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави ...
Контакти 3.6.2021 г. ... e-mail: priem@unwe.bg телефон: (02) 8195 701 кабинет: 1002 Център за прием на документи е-mail: priemcpd@unwe.bg , dbrancheva@unwe.bg телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение Уважаеми ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , Финансово-счетоводен факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика ...
История 3.2.2012 г. ... сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development” ...
Стажантски програми 10.2.2016 г. ... "Икономика на инфраструктурата" провежда стажантски програми съвместно с държавни институции, административни структури, фирми и ...
Наука 21.1.2021 г. ... През последните години, преподавателите от различните катедри на факултета са извършили значителна по обем научноизследователска дейност. Благодарение на това е постигнат растеж на кадрите - увеличаване на ...
История 23.3.2021 г. ... факултет е продължител на факултетите "Търговски" и "Търговско-транспортен". От 1991 г. се обособява като факултет "Инфраструктура", по-късно променя наименованието си на "Инфраструктура и услуги" и на 31.05.1995 г. с решение на Академичния съвет е преименуван на факултет ...
За факултета 23.3.2021 г. ... факултет е продължител на факултетите "Търговски" и "Търговско-транспортен". От 1991 г. се обособява като факултет "Инфраструктура", по-късно променя наименованието си на "Инфраструктура и услуги" и на 31.05.1995 г. с решение на Академичния съвет е преименуван на ...
Дарители 12.7.2021 г. ... във висшето образование подпомагат бъдещето на страната ни. Те са израз на най-възвишеното у човека – да остави и завещае на другите знания, опит, възможности за развитие и просперитет. “Тече водата и предупреждава – и най-богатият не е богат, ако след своите ...

Новини

51 results found
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... трети от #СедмицаНаУНСС започна с втората част на виртуалната разходка в университета, с гид ас. д-р Константин Бобчев, правнук на проф. Стефан Бобчев - създателят на Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), днешен УНСС. Ас. Бобчев разходи зрителите из музея на университета, ...
Чествания по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”. 27.4.2021 г. ... 21 Април 2021 студенти и докторанти от катедра "Логистика и вериги на доставките" взеха участие в Десетата юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Събитието бе част от честванията по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на ...
Академично израстване на преподавател от Катедра Логистика и вериги на доставките 31.3.2021 г. ... приятели на катедра "Логистика и вериги на доставките",  с радост Ви информираме, че на 30.03.2021 г., Факултетният съвет на Факултет "Икономика на инфраструктурата" при УНСС избра д-р Лиляна Михова преподавател в катедра "Логистика и вериги на ...
Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за студенти и докторанти 11.2.2021 г. ... "Икономика на инфраструктурата" организира десето издание на научната конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации". Конференцията ще се проведе на 21 април 2021 г. онлайн, а в нея могат да се включат всички настоящи студенти в ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“   Д О К Л А Д   от проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева Председател на Комисията по изборите на Общото събрание на факултет „Икономика на ...
Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ 25.9.2020 г. ... Голямата конферентна зала се проведе юбилейната международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“, организирана от катедра „Икономика на туризма“ и посветена на 100-годишнината на УНСС и 30-годишнината на катедрата. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... официална церемония в аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалност „Бизнес логистика” и на магистрите от специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“. „Завършвате една много търсена и ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 9.12.2019 г. ... , 05 декември 2019 10:10 В зала „Научни съвети“ се проведе кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“. Форумът бе организиран от Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика на УНСС. Съорганизатор на събитието беше Националната ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 5.12.2019 г. ... зала „Научни съвети“ се проведе кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“. Форумът бе организиран от Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика на УНСС. Съорганизатор на събитието беше Националната академия за театрално и филмово изкуство ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и на магистрите от „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... юбилейна конференция с международно участие на тема „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) на УНСС тържествено отбеляза своята 50-годишнина. Форумът беше открит от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание УНСС 16.12.2020 Общоикономически факултет 17.11.2020 Финансово-счетоводен факултет 23.11.2020 Факултет „Управление и администрация“ 17.11.2020 Факултет "Икономика на ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... националния, европейския и студентския химн „Gaudeamus igitur“ в зала „Тържествена“ започна официалната церемония по дипломирането на третия випуск студенти на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Сред официалните гости на церемонията бяха ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от  специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“, и на магистрите от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС 27.11.2018 г. ... ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА" ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2018 Г. ДО 23.11.2018 Г.: На основание решение по т. 2 и т. 3 на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата се проведе извънпленарно гласуване в ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... , 13 ноември 2018 14:35 Вадим Титов, вицепрезидент на Русатом - международна мрежа, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... Титов, вицепрезидент на Русатом - международна мрежа, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на Обнинския институт за атомна енергия, филиал на ...
Връчване на дипломите на випуск 2017 на специалностите на катедра „Логистика” 25.4.2018 г. ... официална церемония в зала "Тържествена" на 12.12.2017 г. в присъствието на преподаватели, родители и приятели студентите от специалностите на катедра "Логистика" в бакалавърска, магистърска и докторска степен получиха своите дипломи. Отличниците, освен че първи получиха ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 7.12.2017 г. ... , 06 декември 2017 13:39 Тридесет и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 6.12.2017 г. ... и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... , 22 ноември 2017 8:56 Публична лекция на тема „Управление на веригата на доставките“ изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... лекция на тема „Управление на веригата на доставките“ изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... голямата конферентна зала на УНСС се проведе юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра „Недвижима собственост” и на специалността „Мениджмънт на недвижимата собственост”. Конференцията се проведе под ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... церемония в зала „Тържествена” се дипломираха магистрите и бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. В зала „Тържествена“ На събитието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, декан на ...
Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017 31.10.2017 г. ... международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017 започна своята работа в голямата конферентна зала на УНСС. На откриването на форума присъстваха проф. д-р Димитър Велев, председател на Организационния ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... , 25 април 2017 14:57 / Четиридесет доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма ...
Планова учебна евакуация в новия корпус на УНСС 7.4.2017 г. ... получаване на звуков сигнал от сирените на пожароизвестителната система на университета започна планова учебна евакуация в корпус "И" (нов корпус) на УНСС. Студенти в зала 1085 бяха евакуирани след „пожар“, симулацията на който беше предварително подготвена от ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... церемония в зала „Тържествена“ на университета бяха връчени дипломите на магистрите и бакалаврите от специалност "Медии и журналистика". На събитието присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет ...
Народното събрание преизбра доц. д-р Бисер Петков за управител на НОИ 29.7.2016 г. ... . д-р Бисер Петков единодушно беше преизбран от Народното събрание за управител на Националния осигурителен институт (НОИ). Бисер Петков е възпитаник на нашия университет. През 2012 г. е избран за ръководител на катедра "Икономика на търговията" във ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... деня на 25-годишния си юбилей катедра „Национална и регионална сигурност“ изпрати своите бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, която също отбелязва четвърт век от създаването си. Националният и ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... зала „Тържествена“ за пета поредна година се проведе студентска научна конференция „Многообразието на туризма в научното познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... лекция на тема: „Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността“ организираха в зала "Тържествена" катедра „Национална и регионална сигурност“ и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС. ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... празник чества катедра „Икономика на туризма“. В зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на завършилите бакалаври и магистри и бе отбелязана 80-годишнината на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... 18 ноември в университета се проведоха два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“. Конференцията е традиционна и отразява амбицията на ...
Дипломи и за деветнадесетия випуск бакалаври и магистрите на катедра "Национална и регионална сигурност" 11.12.2013 г. ... тържествена церемония в присъствието на началника на отбраната ген. Симеон Симеонов, зам.-ректора на УНСС проф. д-р Веселка Павлова и декана на факултет „Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н Христо Първанов своите дипломи получиха бакалаврите и ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... Юбилейна научна конференция  „Медиите между мисията и бизнеса” се проведе в голямата конферентна зала на университета. Събитието, организирано под  патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе по повод 160-годишнината от рождението на ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще бъде осъществена на базата на подписания договор за съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. В УНСС има осем езикови магистратури и четири ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... рамково споразумение между УНСС и Министерството на отбраната е логично продължение на досегашното изключително ползотворно сътрудничество между двете институции, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, представяйки подписания документ. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... Осигуряване на кариерно развитие и реализация на студенти, подготовка на експертизи, организиране на обучения, подпомагане на научното развитието на преподаватели от УНСС и служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ...
Публична лекция 22.11.2012 г. ... , 28 ноември 2012 г. от 18.00 ч. КРАЙ: МЯСТО:  Голяма конферентна зала  ПОДРОБНОСТИ: Факултет „Икономика на инфраструктурата“,  Института по Енергиен мениджмънт със съдействието на Посолството на Федерална република ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... На 23 октомври диплома за „Професор на УНСС” получи още един уважаван член на нашето голямо академично семейство - д-р Димитър Панайотов Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”. Тя му бе връчена в тържествена обстановка от проф. д.ик.н. ...
Ректорът връчи дипломите на двама новоизбрани доценти на УНСС 25.9.2012 г. ... е убеждението ми, че в УНСС няма случайни хора. Всеки един от нашия академичен състав е значима личност - както в преподаването, така и в науката и практиката, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при връчването на сертификатите на двамата новоизбрани ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се проведе в университета. Това бе първото издание с международно участие на традиционния форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата". Конференцията бе ...
Медийно попълнение издържа и „изпита“ с дипломите 8.12.2011 г. ... журналистическо попълнение на университета се дипломира, давайки шанс на медийните си следовници (е, все още второкурсници) да отразят вълнуващото събитие в университетския вестник. Защото сред дипломантите бяха вече бившата главна редакторка на ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... юбилейна международна конференция „Логистиката в променящия се свят" и 20-годишнината на специалност „Стопанска логистика" в университета бе двойният повод, събрал елита в тази научна област. На събитието присъстваха преподаватели от катедрата-юбиляр, както е от ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... юбилейна научна конференция на тема „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността” тържествено бе отбелязана двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и водената от нея специалност „Икономика на отбраната и ...

Предстоящо

17 results found
Раздаване на сертификати на участниците в проведената Международна научна конференция за студенти и докторанти #9.1 17.9.2020 г. ...                  На 29 септември от 13.00 ч. в зала "Тържествена" ще се проведе отчитане на резултатите и раздаване на сертификати на участниците в проведената на 22 април 2020 г. Международна научна конференция за студенти и докторанти #9.1, ...
Провеждане на извънпленарно гласуване на членовете на ОС 22.11.2018 г. ... гласуване ще се проведе от 21.11.2018 г. до 23.11.2018 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в деканата на факултет "Икономика на инфраструктурата", каб. 5036 ...
Провеждане на Общо събрание 8.11.2018 г. ... 20 ноември 2018 г. от 13.00 часа в зала "Тържествена" ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с                       Дневен ред: 1. Отчет на Деканското ръководство за периода м. ноември 2017 г. - м. ноември 2018 г. 2. ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет "Икономика на инфраструктурата". Наред с оригиналните разработки на студентите ще се дискутират и резултати от научноизследователската работа на докторантите. ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... 24 април 2018 г. ще се проведе традиционната за факултет "Икономика на инфраструктурата" Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Настоящата, седма по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) ...
Провеждане на Общо събрание 7.11.2017 г. ... 22 ноември /сряда/ 2017 г. от 15.30 ч. в зала "Научни съвети" ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство за периода ноември 2016 г. - ноември 2017 г. 2. Текущи ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 7.3.2017 г. ... "Икономика на инфраструктурата" организира Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 25 април, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 18.11.2016 г. ... 22 ноември ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство. 2. Текущи ...
Провеждане на Общо събрание 15.9.2016 г. ... 27 септември 2016 г. (вторник), от 13.00 часа в зала 2032 А НАУЧНИ СЪВЕТИ ще се проведе Общо събрание на Факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2015 г. ... 11 декември (петък) от 13.00 часа ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" в зала НАУЧНИ СЪВЕТИ 2032 ...
ВАЖНО! 19.10.2015 г. ... 24 ноември 2015 г. в зала Тържествена от 12.30 ч. ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... изпълнение на дейност 3 по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ до края на месец ноември 2014 г. предстои ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма „Развитие на човешките ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра ...
Четвърта студентска научна конференция "Инфраструктурата: бизнес и комуникации" 31.3.2014 г. ... „Икономика на инфраструктурата” организира четвърта студентска научна конференция „ИНФРАСТРУКТУРАТА: БИЗНЕС И КОМУНИКАЦИИ“ В научния форум ще вземат участие студенти от всички специалности на факултета. Спонсори са Институтът по енергиен мениджмънт и Студентският съвет при УНСС. Конференцията ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe.bg В 11,30 ч ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” организира Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ” 21 и 22 ноември 2013 г., 10.00 ч., голяма конферентна зала на УНСС под ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене