Резултати от търсене за Факултет икономика на инфраструктурата

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

20 results found
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... . д-р Мирослава Раковска - Зам-декан по научноизследователската дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – ...
Организационен комитет 25.2.2020 г. ... . д-р Мария Воденичарова - Председател на Организационния комитет   Доц. д-р Силвия Терезова - декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – Научен ...
Програмен комитет 25.2.2020 г. ... . д-р Силвия Терезова - Председател на Програмния комитет, Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" Доц. д-р Мария Воденичарова - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" Проф. д-р Мирослава ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на ...
доктор 15.1.2015 г. ... е единственият университет в България, който предлага обучение в ОНС „доктор“ в областта на логистиката  (докторска програма „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, ...
Контакти 13.8.2020 г. ... e-mail: priem@unwe.bg телефон: (02) 8195 701 кабинет: 1002 Център за прием на документи е-mail: priemcpd@unwe.bg , dbrancheva@unwe.bg телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 2.3.2020 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , Финансово-счетоводен факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален ...
История 3.2.2012 г. ... сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Under the Patronage ...
Стажантски програми 10.2.2016 г. ... "Икономика на инфраструктурата" провежда стажантски програми съвместно с държавни институции, административни структури, фирми и ...
За факултета 9.3.2017 г. ... факултет е продължител на факултетите "Търговски", "Търговско-транспортен", "Инфраструктура и услуги". На 31.05.1995 г. с решение на Академичния съвет е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата" като самостоятелно звено към УНСС. В него по шест специалности се ...
Дарители 30.7.2020 г. ... във висшето образование подпомагат бъдещето на страната ни. Те са израз на най-възвишеното у човека – да остави и завещае на другите знания, опит, възможности за развитие и просперитет. “Тече водата и предупреждава – и най-богатият не е богат, ако след своите ...

Събития

45 results found
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... официална церемония в аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалност „Бизнес логистика” и на магистрите от специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“. „Завършвате една много ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 9.12.2019 г. ... , 05 декември 2019 10:10 В зала „Научни съвети“ се проведе кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“. Форумът бе организиран от Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика на УНСС ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 5.12.2019 г. ... зала „Научни съвети“ се проведе кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“. Форумът бе организиран от Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика на УНСС. Съорганизатор на събитието беше ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и на магистрите от „Международен туризъм“ и ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... юбилейна конференция с международно участие на тема „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) на УНСС тържествено отбеляза своята 50-годишнина. Форумът беше открит ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 24.7.2020 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание УНСС Общоикономически факултет Финансово-счетоводен факултет Факултет „Управление и администрация“ Факултет ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... националния, европейския и студентския химн „Gaudeamus igitur“ в зала „Тържествена“ започна официалната церемония по дипломирането на третия випуск студенти на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от  специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“, и на магистрите от специалностите „Туристически ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС 27.11.2018 г. ... ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА" ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2018 Г. ДО 23.11.2018 Г.: На основание решение по т. 2 и т. 3 на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата се проведе извънпленарно ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... , 13 ноември 2018 14:35 Вадим Титов, вицепрезидент на Русатом - международна мрежа, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... Титов, вицепрезидент на Русатом - международна мрежа, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на Обнинския институт за атомна ...
Връчване на дипломите на випуск 2017 на специалностите на катедра „Логистика” 25.4.2018 г. ... официална церемония в зала "Тържествена" на 12.12.2017 г. в присъствието на преподаватели, родители и приятели студентите от специалностите на катедра "Логистика" в бакалавърска, магистърска и докторска степен получиха своите дипломи. Отличниците, освен че първи получиха своите дипломи, бяха поздравени лично ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 7.12.2017 г. ... , 06 декември 2017 13:39 Тридесет и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 6.12.2017 г. ... и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към засилване на връзките между бизнеса и ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... , 22 ноември 2017 8:56 Публична лекция на тема „Управление на веригата на доставките“ изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... лекция на тема „Управление на веригата на доставките“ изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... голямата конферентна зала на УНСС се проведе юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра „Недвижима собственост” и на специалността „Мениджмънт на недвижимата собственост”. Конференцията се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... церемония в зала „Тържествена” се дипломираха магистрите и бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. В зала „Тържествена“ На събитието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017 31.10.2017 г. ... международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017 започна своята работа в голямата конферентна зала на УНСС. На откриването на форума присъстваха проф. д-р Димитър Велев, председател на Организационния комитет на конференцията и директор на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... , 25 април 2017 14:57 / Четиридесет доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът ...
Планова учебна евакуация в новия корпус на УНСС 7.4.2017 г. ... получаване на звуков сигнал от сирените на пожароизвестителната система на университета започна планова учебна евакуация в корпус "И" (нов корпус) на УНСС. Студенти в зала 1085 бяха евакуирани след „пожар“, симулацията на който беше предварително подготвена от екип на Националния учебен център ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... церемония в зала „Тържествена“ на университета бяха връчени дипломите на магистрите и бакалаврите от специалност "Медии и журналистика". На събитието присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет  „Икономика на ...
Народното събрание преизбра доц. д-р Бисер Петков за управител на НОИ 29.7.2016 г. ... . д-р Бисер Петков единодушно беше преизбран от Народното събрание за управител на Националния осигурителен институт (НОИ). Бисер Петков е възпитаник на нашия университет. През 2012 г. е избран за ръководител на катедра "Икономика на търговията" във факултет "Икономика на инфраструктурата". От ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... деня на 25-годишния си юбилей катедра „Национална и регионална сигурност“ изпрати своите бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, която също отбелязва четвърт век от създаването си. Националният и студентският химн ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... зала „Тържествена“ за пета поредна година се проведе студентска научна конференция „Многообразието на туризма в научното познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... лекция на тема: „Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността“ организираха в зала "Тържествена" катедра „Национална и регионална сигурност“ и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС. ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... празник чества катедра „Икономика на туризма“. В зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на завършилите бакалаври и магистри и бе отбелязана 80-годишнината на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ректорът на ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... 18 ноември в университета се проведоха два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“. Конференцията е традиционна и отразява амбицията на ...
Дипломи и за деветнадесетия випуск бакалаври и магистрите на катедра "Национална и регионална сигурност" 11.12.2013 г. ... тържествена церемония в присъствието на началника на отбраната ген. Симеон Симеонов, зам.-ректора на УНСС проф. д-р Веселка Павлова и декана на факултет „Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н Христо Първанов своите дипломи получиха бакалаврите и магистрите от ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... Юбилейна научна конференция  „Медиите между мисията и бизнеса” се проведе в голямата конферентна зала на университета. Събитието, организирано под  патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе по повод 160-годишнината от рождението на основателя и ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще бъде осъществена на базата на подписания договор за съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. В УНСС има осем езикови магистратури и четири съвместни ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... рамково споразумение между УНСС и Министерството на отбраната е логично продължение на досегашното изключително ползотворно сътрудничество между двете институции, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, представяйки подписания документ. Той ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... Осигуряване на кариерно развитие и реализация на студенти, подготовка на експертизи, организиране на обучения, подпомагане на научното развитието на преподаватели от УНСС и служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предвижда ...
Публична лекция 22.11.2012 г. ... , 28 ноември 2012 г. от 18.00 ч. КРАЙ: МЯСТО:  Голяма конферентна зала  ПОДРОБНОСТИ: Факултет „Икономика на инфраструктурата“,  Института по Енергиен мениджмънт със съдействието на Посолството на Федерална република Германия, ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... На 23 октомври диплома за „Професор на УНСС” получи още един уважаван член на нашето голямо академично семейство - д-р Димитър Панайотов Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”. Тя му бе връчена в тържествена обстановка от проф. д.ик.н. Христо ...
Ректорът връчи дипломите на двама новоизбрани доценти на УНСС 25.9.2012 г. ... е убеждението ми, че в УНСС няма случайни хора. Всеки един от нашия академичен състав е значима личност - както в преподаването, така и в науката и практиката, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при връчването на сертификатите на двамата новоизбрани доценти ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се проведе в университета. Това бе първото издание с международно участие на традиционния форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата". Конференцията бе открита от ...
Медийно попълнение издържа и „изпита“ с дипломите 8.12.2011 г. ... журналистическо попълнение на университета се дипломира, давайки шанс на медийните си следовници (е, все още второкурсници) да отразят вълнуващото събитие в университетския вестник. Защото сред дипломантите бяха вече бившата главна редакторка на изданието и ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... юбилейна международна конференция „Логистиката в променящия се свят" и 20-годишнината на специалност „Стопанска логистика" в университета бе двойният повод, събрал елита в тази научна област. На събитието присъстваха преподаватели от катедрата-юбиляр, ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... юбилейна научна конференция на тема „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността” тържествено бе отбелязана двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и водената от нея специалност „Икономика на отбраната и ...

Предстоящо

16 results found
Провеждане на извънпленарно гласуване на членовете на ОС 22.11.2018 г. ... гласуване ще се проведе от 21.11.2018 г. до 23.11.2018 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в деканата на факултет "Икономика на инфраструктурата", каб. 5036 ...
Провеждане на Общо събрание 8.11.2018 г. ... 20 ноември 2018 г. от 13.00 часа в зала "Тържествена" ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с                       Дневен ред: 1. Отчет на Деканското ръководство за периода м. ноември 2017 г. - ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет "Икономика на инфраструктурата". Наред с оригиналните разработки на студентите ще се дискутират и резултати от научноизследователската ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... 24 април 2018 г. ще се проведе традиционната за факултет "Икономика на инфраструктурата" Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Настоящата, седма по ред международна научна конференция за студенти ...
Провеждане на Общо събрание 7.11.2017 г. ... 22 ноември /сряда/ 2017 г. от 15.30 ч. в зала "Научни съвети" ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство за периода ноември 2016 г. - ноември 2017 г. 2. Текущи ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 7.3.2017 г. ... "Икономика на инфраструктурата" организира Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 25 април, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 18.11.2016 г. ... 22 ноември ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство. 2. Текущи ...
Провеждане на Общо събрание 15.9.2016 г. ... 27 септември 2016 г. (вторник), от 13.00 часа в зала 2032 А НАУЧНИ СЪВЕТИ ще се проведе Общо събрание на Факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2015 г. ... 11 декември (петък) от 13.00 часа ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" в зала НАУЧНИ СЪВЕТИ 2032 ...
ВАЖНО! 19.10.2015 г. ... 24 ноември 2015 г. в зала Тържествена от 12.30 ч. ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... изпълнение на дейност 3 по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ до края на месец ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
Четвърта студентска научна конференция "Инфраструктурата: бизнес и комуникации" 31.3.2014 г. ... „Икономика на инфраструктурата” организира четвърта студентска научна конференция „ИНФРАСТРУКТУРАТА: БИЗНЕС И КОМУНИКАЦИИ“ В научния форум ще вземат участие студенти от всички специалности на факултета. Спонсори са Институтът по енергиен мениджмънт и Студентският съвет при ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe.bg В ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” организира Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ” 21 и 22 ноември 2013 г., 10.00 ч., голяма ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене