Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България

понеделник, 19 октомври 2020 15:53

петък, 16 октомври 2020 14:04

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри на 10 октомври т.г. учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN.

На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; инж. Здравко Братоев, изпълнителен член на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг; г-жа Татяна Гърневска, тренинг мениджър, EVN България; проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“; проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, г-жа Жана Георгиева, представител на Института по енергиен мениджмънт, и доц. д-р Ташко Минков, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Проф. д-р Цветана Стоянова приветства студентите от името на академичното ръководство и ги поздрави с техния избор на специалност и на УНСС като част от неговия стотен випуск. Тя подчерта важното значение на сътрудничеството на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ с компанията EVN при разработването на трисеместриалната магистърска програма „Енергиен бизнес“, за да отговори в най-пълна степен на изискванията на пазарната бизнес среда. Проф. Стоянова изрази своята увереност, че в духа на традициите на университета студентите от специалността ще получат качествени знания и умения, които да допринесат за повишаване на тяхната квалификация и да подпомогнат кариерното им развитие.

Проф. д-р Христина Николова също поздрави студентите и ги запозна с развитието на специалността през последните години, както и с изискванията и организацията на обучението. Тя обърна специално внимание на усилията и старанието на преподавателите  от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ да предложат своите знания, опит и експертиза за реализацията на едно качествено, съвременно и бизнес-ориентирано обучение на служителите на EVN България.

Проф. д.ик.н. Христо Първанов и г-жа Жана Георгиева представиха пред студентите програмата за партньорство и сътрудничество между УНСС и Института за енергиен мениджмънт при осигуряването на практически знания и умения с цел гарантиране на обвързването на теоретичното обучение с практиката в енергийния бизнес.

Инж. Здравко Братоев поздрави студентите и изрази своята увереност, че те ще получат качествени знания по време на обучението си в магистърската програма, които ще им предоставят възможност да опознаят още по-добре процесите на управление и планиране на дейностите в тяхното предприятие.  Той пожела на добър час и успех на всички при овладяването на знания и умения, необходими за тяхната професионална реализация.

Г-жа Татяна Гърневска подчерта значението на сътрудничеството между УНСС и EVN България за разработването на една гъвкава и модерна магистърска програма, доближаваща се максимално до изискванията на бизнеса и пожела успех на студентите.

Доц. д-р Ташко Минков поздрави обучаемите и стартира първия лекционен курс на програмата – „Икономически анализ в енергийния бизнес“.

Галерия снимки от Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служит ...