Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: сряда, 16 юни 2021 13:16

Заседания на ФКООПО

Документи на

Факултетна комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО)

Председател: доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Членове:   1. доц. д-р Еленита Кирилова Великова    

                     2. доц. д-р Ташко Йорданов Минков

                     3. доц. д-р Явор Лилков Янкулов

                     4. доц. д-р Николай Драгомиров Иванов

                     5. гл.ас. д-р Диана Петрова Андреева-Попйорданова

                     6. гл.ас. д-р Недко Георгиев Тагарев

                     7. Тодор Василев Вуков – студент, специалност „Интелигентни транспортни системи“,

                     8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална организация АДС

                     9. Георги Лъчезаров Минев – главен редактор на сайта Money.bg

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол ФКООПО 29.06.2020.docx - 16 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document План за дейността на ФКООПО 2021 инфраструктура.docx - 14 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол ФКООПО 1-16.06.2021.docx - 43 KB