Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: понеделник, 14 юни 2021 9:44

СПЕЦИАЛНОСТИ

      ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Срок на обучение два семестъра:

Срок на обучение три семестъра

Специалности дистанционна форма на обучение