Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика

сряда, 22 ноември 2017 13:28

сряда, 22 ноември 2017 8:51

На 20 и 21 ноември 2017 г. успешно се проведе процедурата по акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA).

След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в катедрата със сертификационните стандарти, разработени от ELA съобразно Европейската квалификационна рамка. Те получават широко признание в бизнеса и са възприети от авторитетни институции като Световната банка, Европейската инвестиционна банка и ООН при изготвянето на различни механизми и политики за повишаване на логистичната ефективност.

Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – EJLog, European Senior Logistician - ESLog). Предвид високото ниво на образованието в университета, за придобиване на сертификата е необходимо само интервю пред оценители от Националния сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика за доказване на тригодишен професионален стаж по специалността.

Галерия снимки от Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на верига ...