Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“

сряда, 22 ноември 2017 10:17

сряда, 22 ноември 2017 8:56

Публична лекция на тема „Управление на веригата на доставките“ изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на катедрата.

В зала „Научни съвети“

Целта на посещението на Паоло Бизони е акредитацията на водените от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на бъдещите специалисти по логистика с получаването на един международно признат стандарт.

Доц. Мирослава Раковска

Паоло Бизони обяви важната новина, че специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA.

Г-н Паоло Бизони

В презентацията си Паоло Бизони запозна студентите с целите и задачите на Европейската асоциация по логистика като европейска федерация от националните асоциации по логистика. Той открои значимостта на изграждането на международна мрежа за подобряване на ефективността в логистиката чрез обмен на идеи, тренировъчни програми и най-вече чрез утвърждаването на единни стандарти за професионални знания и компетенции в сферата на логистиката. ЕLA обединява повече от 50 000 професионалисти по логистика и управление на веригата на доставките не само от ЕС, но и от цял свят, посочи Бизони.

По време на публичната лекция

Гост-лекторът представи стандартите, изготвени от Европейската асоциация по логистика, и предлаганата от нея квалификационна система за сертифициране на специалисти по логистика. Бизони разкри необходимостта от управление на веригата на доставките, продиктувана от промените в световната икономика и революцията в сферата на информационните и комуникационните технологии. Президентът на ЕLA базира изводите и заключенията си върху проучване на Католическия университет в Милано (UCSC) и Италианската асоциация по логистика (AILOG). Той анализира резултатите от проучването, извършваните дейности във веригата на доставките, най-важните бариери, които възникват в процеса на сътрудничество между компаниите.

Студенти от специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“

Галерия снимки от Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистик ...