Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД

четвъртък, 07 декември 2017 8:54

сряда, 06 декември 2017 13:39

Тридесет и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към засилване на връзките между бизнеса и обучението и подобряване на професионалната реализация на студентите.

Студентите и доц. Раковска (първата вдясно)

Студентите, водени от доц. Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", видяха в реална среда всички действащи процеси в областта на управлението на веригите на доставки. Те бяха посрещнати от екип на отдел "Материално стопанство и закупуване" с ръководител Арно Куюмджиян.

Представяне на дейностите във Фесто Производство

По време на срещата бяха представени всички сфери на управлението на веригата на доставки във Фесто - стратегическото планиране на пазарните потребности, управлението на производствените поръчки и материали, управлението на доставчици, управлението на логистични процеси. В представянето се включиха Славина Здравчева, ръководител на звено „Производствено планиране и диспозиция“, Георги Найденов, ръководител на звено „Закупуване“, и Драгомир Йончев, ръководител на звено „Логистика и складово стопанство“.

Уроци от практиката

 

В програмата беше включено и посещението на звено „Насищане на платки“ със собствено складово пространство, както и обиколка в производствените отдели. Акцентът бе върху основните методи на управление на производствените поръчки и на логистичните процеси. Студентите имаха възможност да видят как се прилагат на практика средствата и методите, които изучават в катедра "Логистика", в т.ч. приложението на концепцията "Точно навреме" (Just in time) в производството на Фесто.

Галерия снимки от Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД ...