Факултет "Икономика на инфраструктурата"

УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“

четвъртък, 22 март 2018 9:07

сряда, 21 март 2018 8:55

По инициатива на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение в УНСС се провежда 5 дневно обучение, което е част от Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“.

В зала „Научни съвети“

Участниците бяха поздравени от ректора проф. д.ик.н Стати Статев, който изтъкна, че УНСС е най-големият университет в страната и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа със своите близо 22 000 студенти. Той посочи, че УНСС, който скоро ще отбележи 100-годишнината от своето създаване, е генератор на политическия и бизнес елит в България и даде пример със сегашното правителство, в което 10 от 17 министри са преподаватели и възпитаници на УНСС.

Ректорът проф. Статев

Радвам се, че провеждането на това първо по рода си обучение, в което участват 25 експерти от 17 страни от групата на Coca Cola Hellenic, е именно в нашия университет и е чудесен пример на връзката висше образование - бизнес, подчерта ректорът.

Участниците

Обучението започна с темата „Управление на процесите във веригата на доставките“, представена от доц. д-р Мирослава Раковска, директор на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“.

Доц. Мирослава Раковска

Сред останалите теми на обучението са „Планиране на търсенето“, „Планиране на производството“, „Планиране на дистрибуцията“, „Обслужване на клиентите“, „Решения за оптимизиране на разходите и обслужването в цялата верига на доставките“, „Управление на проекти“, „Софтуер за планиране на веригата на доставките“, „Дигитализация и изкуствен интелект за управление на търсенето, производството и дистрибуцията“.

Галерия снимки от УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компаният ...