Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство

понеделник, 02 декември 2019 11:36

понеделник, 25 ноември 2019 12:43

Проф. д-р Септемврина Костова и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal Origin"), издадена от престижното американско издателство IGI Global, NY.

Проф. д-р Септемврина Костова и гл.ас. д-р Борислав Атанасов

Изданието спечели една от десетите годишни награди на Американския празник на книгата в раздел  „Бизнес“, секция „Маркетинг и реклама“ (Business: section Marketing & Advertising; 10thInternational Book Awards, sponsored by the American Book Fest).

В книгата, посветена на потреблението на месо в различни страни с акцент върху факта колко по-икономично и екологически целесъобразно би било, ако тази консумация в световен мащаб силно се намали, нашите преподаватели участват с анализ на потреблението на месо в България.

Основен автор и научен редактор на изданието е проф. д-р Дора Маринова, преподавател в УНСС до 1991 г., която сега е професор в университета Къртин в Пърт, Западна Австралия.

Галерия снимки от Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство ...