Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“

вторник, 21 януари 2020 10:03

вторник, 21 януари 2020 9:30

„Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ е темата на петдневния регионален семинар на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), който беше открит в Голямата конферентна зала. Форумът е организиран от УНСС съвместно с МААЕ като част от междурегионалния проект на МААЕ „INT0096 - Създаване и подобряване на националните правни рамки за безопасно, сигурно и мирно използване на ядрената енергия и йонизиращото лъчение“. В семинара участват представители на институции и експерти от различни държави, специално номинирани за семинара от МААЕ, експерти от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), студенти и преподаватели от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Ядрена сигурност”.

Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР, г-н Волфрам Тонхаузер, ръководител на секция „Ядрени договори и закони“ в правния отдел на МААЕ, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, г-н Антъни Ведерал, юрист от секция „Ядрени договори и закони“, г-жа Сандра Мари Стейскал, ръководител на секция в отдела за Европа на департамент „Техническо сътрудничество“ на МААЕ (от ляво надясно)
Откриването на форума

Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства гостите и участниците в семинара и подчерта значимостта на темата за развитието на ядрената сигурност в глобален мащаб. Той посочи, че изборът на УНСС за домакин на събитието в навечерието на неговата 100-годишнината не е случаен. През учебната 2015/2016 година, в резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и МААЕ, в университета беше стартирана международната магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ - единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност, в която се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда (част от които са стипендианти на МААЕ). Ректорът изрази своята увереност, че семинарът ще допринесе за намиране на решения за укрепване на националните законодателства в сферата на ядрената сигурност и безопасност.

Ректорът приветства гостите и участниците в семинара

Г-н Волфрам Тонхаузер поздрави проф. Димитров за избирането му за ректор на УНСС и приветства участниците във форума от името на МААЕ. Той посочи, че събитието е организирано в контекста на програмата на МААЕ за сътрудничеството в областта на законодателната помощ и изтъкна нейните главни цели: осведоменост между страните-членки на МААЕ за международните правни инструменти в областта на ядрената сигурност, оказване на съдействие в съответствие с техните международни задължения и ангажименти, помощ в изготвянето на национални законодателства, съответстващи на международната правна рамка в областта на ядрената безопасност и сигурност.

Г-н Волфрам Тонхаузер (вторият от ляво надясно)

Г-н Лъчезар Костов поздрави гостите и участниците в семинара от името на АЯР и изтъкна важността на избраната тема. Семинарът ще допринесе за осигуряване на повече яснота и знание по въпросите, свързани с хармонизирането на националните законодателства на страните-членки  на МААЕ с международното и европейското законодателство в областта на ядрената сигурност, посочи той и изрази своята увереност в положителните резултати на форума.

Г-н Лъчезар Костов

Ректорът представи поздравителен адрес на г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, до семинара.

В Голямата конферентна зала

В работата на семинара бяха включени лекции и дискусии по въпроси, свързани с изпълнението на програмата на МААЕ за сътрудничество в областта на законодателната помощ, международната правна рамка в областта на ядрената сигурност, изпълнението на европейските директиви  по отношение на стандартите за ядрена сигурност и безопасност, предизвикателствата пред развитието на законодателството в областта на ядрената сигурност.

Доклади изнесоха експерти от Армения, Азърбайджан, Украйна, Литва, Латвия, Молдова, Узбекистан, Грузия, Унгария, Словакия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Португалия, Румъния, Сърбия и др.

Участниците в семинара

Галерия снимки от Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното  ...