Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Високо признание за наш млад изследовател

сряда, 05 февруари 2020 13:31

вторник, 04 февруари 2020 11:37

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика и вериги на доставките“ бе включен в годишното признание на редакционните съвети на списания Energies и Sustainability за своята работа като рецензент през 2019 г. Нашият изследовател взе участие в рецензирането на статии за изграждане на подходяща структура на дистрибуционната мрежа за природен газ в условията на намаляващо търсене, както и за определяне на капацитета на станциите за доставка на природен газ в градска среда.

Д-р Мирослав Стефанов придобива експертните си качества в резултат на защитена дисертация в катедра „Логистика и вериги на доставките“ през 2016 г. Това е поредният успех на млад изследовател от УНСС.

Връзки:

Acknowledgement to Reviewers of Energies in 2019 

Energies Scopus list 

Acknowledgement to Reviewers of Sustainability in 2019 

Sustainability Scopus list 

Галерия снимки от Високо признание за наш млад изследовател ...