Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020"

вторник, 03 ноември 2020 8:02

петък, 30 октомври 2020 10:18

През тази година честваме двоен юбилей - 100-годишнината на УНСС и нашата 70-годишнина. Благодарим ви, че уважихте нашето събитие и се присъединихте към нашия празник. С тези думи проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, откри юбилейната научна конференция „Транспортна свързаност 2020“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, посветена на 70 години от създаването на катедрата и специалността "Икономика на транспорта".

Проф. Димитров и проф. Николова дават началото на форума

Когато обмисляхме темата на нашата конференция, избрахме тя да е „Транспортна свързаност“, за да покажем, че транспортът е един от ключовите сектори на икономиката и е изключително важен, за да останем свързани, поясни проф. Николова. Тя благодари на ректорското ръководство, че университетът дава възможности за академично и професионално развитие.

В Голямата конферентна зала

Ректорът проф. Димитров прочете поздравителен адрес и се обърна към участниците в конференцията. 70 години за една катедра са време на много възпитаници и преподаватели, които са имат свой принос в една голяма област. Хората, които присъстват днес на тази конференция, показват, че са направени много неща през това време. Вярвам, че и в бъдеще ще работите с ум и сърце и ще останете верни на забележителната вековна история на УНСС, посочи той и пожела ползотворна работа на конференцията.

Проф. Димитров връчи на проф. Николова статуетка на проф. Бобчев и реплика на Златната книга на нашия университет (на снимките долу).

Всички официални гости получиха юбилейна монета на катедра „Икономика на транспорта“.

В нашия динамичен свят транспортният сектор е от изключително значение за икономиката на страната и за обслужване на населението, отбеляза г-н Велик Занчев, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В своята дългогодишна история катедра "Икономика на транспорта" е подготвяла кадри, които са намерили реализация в сферата на транспорта, а създаването на истински професионалисти изисква усилия от всички нас. Висококачественото обучение е важен инструмент за налагането на модерни практики и с гордост мога да заявя, че обучението, което студентите получават в катедра "Икономика на транспорта" на УНСС, е на изключително високо ниво, посочи той.

Г-н Велик Занчев

Проф. д-р Виолета Мутафчиева, бивш дългогодишен ръководител на катедрата, представи доклад за историята и дейността на катедра „Икономика на транспорта“ (на снимката долу).

Г-н Ангел Попов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се обърна към участниците в научния форум: Това, което вие ще ни покажете, е изключително важно за нас и ще ни помогне да разрешим много проблеми. Силно разчитаме на кадрите, които вие обучавате.

Г-н Ангел Попов

Г-н Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, благодари на цялата академична общност на УНСС за съвместното сътрудничество. За Министерството на енергетиката е гордост да си партнира с най-стария и най-големия университет, особено защото в световен мащаб имате най-новата и най-модерната магистърска програма, свързана с ядрената сигурност. Той пожела на преподавателите да продължават да предават с пълни шепи знания на младите хора.

Г-н Жечо Станков

Убедена съм, че днес ще бъдат поставени проблеми и всички ние ще се опитаме да намерим тяхното решение. Вярвам, че след днешната конференция ще бъдем обогатени с идеите, споделени тук, и ще можем заедно и свързано да развием транспортния сектор, посочи проф. д-р Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Тя връчи на проф. Христина Николова почетна грамота по случай годишнината на катедрата за приноса в транспортното образование и доброто сътрудничество между УНСС и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ (на снимката долу).

Всичко започва и завършва с безопасност, отбеляза г-жа Анжелина Тотева, зам.-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (на снимката долу). През годините с неуморна работа колективът на катедрата изгради една от най-конкурентните специалности в страната. Сигурна съм, че днес ще бъдат обсъдени най-актуалните предизвикателства пред транспортния сектор. Всички с нашите умения и знания следва да работим всеки ден транспортната система да става все по-безопасна, допълни тя.

За преодоляването на предизвикателствата в транспортния сектор се нуждаем от мерки и инициативи, формулирани на базата на широка дискусия. Важно е да бъде потърсено мнението и експертизата на научната област, защото съм убеден, че именно вие държите ключа към решението, посочи г-н Петър Витанов, член на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент (на снимката долу).

Г-н Петър Витанов

Поздравления към катедрата и участниците в юбилейната конференция поднесоха и г-жа Цвета Братанова, доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета, г-н Георги Пеев, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, г-н Асен Асенов, доц. д-р Валентина Станева, ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“, доц. д-р Николай Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, г-н Любен Нанов, управител на БДЖ Пътнически превози, г-н Иван Вълчев, прокурист на БДЖ Пътнически превози, г-н Живко Петров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Морска администрация, и г-н Явор Панталеев, председател на Националното сдружение на българските спедитори

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" ...