Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“

вторник, 24 ноември 2020 14:36

понеделник, 23 ноември 2020 12:54

„Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ беше темата на международната научна конференция, организирана от катедра „Икономика на търговията“, която се проведе на 20 ноември т.г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100- годишния юбилей на УНСС.

Форумът беше открит от ръководителя на катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Бисер Петков, който подчерта, че периодичното провеждане на научни конференции по актуални въпроси на теорията и практиката на търговията е част от 68-годишната академична традиция на катедрата.

Доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата (отдясно на ляво)

Приветствия  поднесоха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата доц. д-р Силвия Терезова, г-н Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, г-н Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, доц. д-р Виолета Димитрова, ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията“, ИУ – Варна, и доц. д-р Теодора Филипова, ръководител на катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. Ценов“ - Свищов.

В пленарното заседание взеха участие чрез платформата MS Teams проф. д-р Бернд Халир, изпълнителен директор на Европейската академия по търговия на дребно, г-н Тодор Иванов, генерален секретар на Евро Кооп, г-жа Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България АД, г-н Андрей Евтимов, изпълнителен директор на „Доверие Брико“ АД, и д-р Светослав Ангелов, ръководител отдел „Продажби“ в Билла България АД. Дискутирани бяха промените в потребителското поведение и предизвикателствата пред търговския бизнес в условията на протичащата пандемия, причинена от разпространението на COVID-19.

Конференцията продължи изцяло в електронна среда с изнасяне на представените 45 доклада, разделени в три секции.

Докладите от конференцията са публикувани в бр. 15 на научното списание „Инфраструктура&Комуникации“.

Галерия снимки от Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и доб ...