Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища”

вторник, 20 април 2021 16:02

понеделник, 19 април 2021 12:35

Катедра „Икономика на туризма“ при УНСС организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” с представители от средните училища и партньори от практиката във връзка със 100-годишнината на УНСС и 30-годишнината на катедрата. Събитието се проведе в зала „Научни съвети“ на университета и онлайн. В научния форум взеха участие преподаватели от катедрата-организатор, нейни партньори, директори и учители на професионални гимназии по туризъм в страната.  

По време на събитието в зала „Научни съвети“

Форумът откри доц. д-р Николай Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма" и директор на университетския център „Управление на проекти и консултинг в туризма“. Преди да представи участниците той поздрави проф. д-р Таня Парушева за придобитото звание „доктор на науките“.

Модератор на събитието беше доц. д-р Мариана Янева, която подчерта, че събитието е първо по рода си от гледна точка на избора на тема: „Туристическият бранш е в криза и ние преподавателите, както от висшите, така и от средните училища, си задаваме много въпроси, на които искаме да си отговорим с помощта на бизнеса“.

На президиума доц. д-р Николай Цонев и доц. д-р Мариана Янева

„Работата в туризма трябва да бъде работа от душа, тя не е за всеки“, каза Владимир Ников, представител на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи“. Той напомни, че сътрудничеството между академичната общност и бизнеса би могло да усъвършенства учебните планове, стажовете, нормативната база.

Проф. д.н. Таня Парушева смята, че проблемът с кадрите би могъл да бъде решен с връщане на старото разпределение на студентите. Според нея това предложение трябва да бъде отнесено към Министерството на образованието и науката и Министерството на туризма. „Кадрите, които обучаваме, трябва да бъдат обвързани със сключването на договор с конкретна туристическа организация, предприятие, фирма, независимо дали те са стипендианти, или не“.

Д-р Адриана Маджарова от Stevens University, NY, USA, сподели своя международен опит: „Много е важно образованието да бъде поднесено в такава форма, че да запази интереса и вълнението през целия период на обучение. Това се случи при мен в катедрата по туризъм в УНСС, благодарение на невероятните преподаватели. Имах възможността да замина за САЩ и да започна практика в хотел „Хаят“. В чужбина се разчита основно на работа в „мрежа“, завърши тя.

Любка Байкова, директор на Професионалната гимназия по икономика и туризъм във Велинград, коментира, че проблемът се корени още в средното образование – в липсата на желание сред някои от учениците да продължат да се развиват в туристическата сфера, след като вече са се сблъскали с недостатъците й.  

Готовност за подкрепа на стажанти изрази и оперативният мениджър на хотел „Интерконтинентал“ Кирил Радоев, а Руслан Йорданов от Националната информационна агенция „bgtourism.bg“ даде предложения за промяна в системата на висшето и средното училище, които биха допринесли за по-бързото отстраняване на проблемите, засягащи туризма.

По отношение на необходимите умения, които студентите трябва да развият в процеса на обучението им, д-р Светла Тагарева, собственик на туристическа компания „Конфито ивент“, изтъкна потребността да се поощряват уменията за вземане на самостоятелни решения, да се повишат комуникативните умения в конфликтни ситуации, както и други качества, необходими за работа в туристическия бизнес.

Кръглата маса продължи с дискусия, която напомни отново, че туристическият бранш е един от засегнатите от пандемията COVID-19. Коментирани бяха различни варианти за задържане и привличане интереса на младите хора към обучение в специалностите по туризъм в средните и висшите училища, чрез активизиране на възможностите за повече международни стажове, връзка на обучението с бизнеса, по-високо ниво на предвидимост и устойчивост на туристическия бизнес.

Галерия снимки от Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите у ...