Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

четвъртък, 22 април 2021 7:56

сряда, 21 април 2021 19:05

По случай своята 30-годишнина факултет „Икономика на инфраструктурата“ проведе Десетата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезовадекан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (в средата), откриха конференцията в присъствието на проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност (вляво) и доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“(вдясно)

При откриването ректорът проф. д-р Димитър Димитров припомни, че той самият продължава да е част от факултет „Икономика на инфраструктурата“, освен, че е бил и негов декан, и обърна внимание на факта, че това е единственият факултет, който от много дълго време провежда студентски научни конференции, като впоследствие примерът му е последван и от други факултети. Той подчерта, че конференциите са много важни за студентите, защото дават възможност да се надскочи традиционния учебен процес и да се покаже, че човек има желание и ентусиазъм да се развива.

Проф. Димитров: „Попаднали сте в добра среда, възползвайте се!

Ректорът посочи, че „многото участия в конференцията показват желание за развитие. В последните години доста млади колеги, не само бакалаври и магистри, но и докторанти са тръгнали от тази конференция, защото факултет „Икономика на инфраструктурата“ винаги е насърчавал и продължава да полага усилия да насърчава развитието на младите хора, затова организира и настоящата конференция“.

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, сподели, че се е убедил в огромния потенциал, желанието за работа и отдадеността на колегите си от факултет „Икономика на инфраструктурата“. „30 години са едно солидно, съзидателно и славно начало и няма спор, че те са важни, но по-важен е пътят напред, а той ви принадлежи и съм сигурен, че ще е още по-славен, защото силно вярвам в потенциала на колегите и в тяхното желание за работа, каза доц. Мусов. Той пожела вдъхновение и смелост на колегите си от факултета.

Доц. Мусов: „30 години са едно добро начало, но по-важен е пътят напред, който ще бъде по-славен.“

Доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, приветства присъстващите с двойния празник, който тя нарече „боен“. Според нея „всеки един от колегите е участвал в изграждането на позициите на факултета като структурно звено на УНСС, а студентите и докторантите са резултат от положените усилия“. Доц. Терезова представи историята на факултета в кратка презентация, която можете да проследите тук.

Доц. д-р Терезова обърна внимание, че участниците са насочили усилията си към разглеждането на актуални и значими проблеми, както за теорията, така и за практиката

Доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан по научноизследователската дейност и председател на организационния комитет на конференцията, подчерта, че 30 години факултетът гради духовния облик на хиляди студенти, които са част от неговата история. „Празникът е и повод да преклоним глава пред преподавателите, които са поставили началото и да си спомним за тях като достоен пример за подражание, някои от които присъстват днес. Нека да съхраним постигнатото и да продължим уверено напред.“

Доц. Воденичарова: За 30 години факултетът е поставил здрава основа за добри постижения на студентите, докторанти и преподаватели, а те са бъдещето и затова днес празнуваме заедно с тях.

Председателят на Студентски съвет Ангел Стойков припомни, че пандемията е отворила нови възможности и УНСС бързо се е адаптирал към новите предизвикателства. Нещо, което е постигнато с усилията на всички - и студенти,  и преподаватели. Той поздрави участниците за тяхната активност. 

Ангел Стойков: „Трябва да сме горди че сме част от вековната история на университета“

Работата на конференцията беше организирана в три панела, в които взеха участие с доклади студенти и докторанти от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата“: катедра „Икономика на търговията“, катедра „Медии и обществени комуникации“, катедра „Логистика и вериги на доставките“, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, катедра „Национална и регионална сигурност“ и катедра „Икономика на туризма“.

Събитието се състоя онлайн и бяха представени повече от 50 разработки.

Галерия снимки от Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуни ...