Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност

понеделник, 08 февруари 2016 13:38

Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност

вторник, 02 февруари 2016 15:47 / вторник, 02 февруари 2016 16:00
Print Increase font size

На тържествена церемония ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев официално откри международната магистърска програма по ядрена сигурност. „Вярвам, че тази първа по рода си магистърска програма в България ще бъде успешна и ще бъдат постигнати високи резултати в обучението“, каза той. Ректорът пожела „На добър час!“ на българските и чуждестранните магистри и на техните преподаватели. Присъстваха г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС, студентите, обучаващи се в програмата, и преподаватели.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) официално откри международната магистърска програма по ядрена сигурност, заедно с Дмитрий Никонов  от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия (вляво),и  проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС (вдясно)

Програмата е разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г. Координатор по изпълнение на споразумението от страна на университета е проф. д-р Димитър Димитров.

Целта на международната магистърска програма е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В първия випуск на програмата ще се обучават единадесет студенти от седем държави (България, Буркина Фасо, Замбия, Ирак, Йордания, Нигерия, Ливан), част от тях стипендианти на МААЕ. Магистърската програма е на английски език, с продължителност две години, комбинира теоретически и практически занятия и включва 22 дисциплини, лабораторни упражнения, технически посещения, симулации и пр.

Ректорът пожела „На добър час!“ на участниците в програмата

В обучението участва преподавателският екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ и други катедри на УНСС, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, изследователи от Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН, експерти от Агенцията за ядрено регулиране, Техническия университет  - София, съвместно с няколко чужди университета. Методическа помощ оказват МААЕ и Международната академична мрежа по ядрена сигурност INSEN, чийто член нашият университет стана в средата на 2014 г.

Обща снимка от старта на програмата

Галерия снимки от Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена си ...

Галерия снимки от Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена си ...