Факултет "Икономика на инфраструктурата"

25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

петък, 22 април 2016 8:54

 

 

Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и модератор на форума, бившите декани на факултета проф. д-р Христо Кожухаров, доц. д-р Милчо Толев и проф. д.ик.н. Христо Първанов, преподаватели, гости.

При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Димитров, доц. Раковска, проф. Статев, проф. Гоев, проф. Кожухаров, доц. Толев

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от свое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай 25 години от основаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“, обърна се към присъстващите проф. Статев. „През изминалия четвърт век факултетът - академичен приемник и достоен продължител на дейността на факултетите „Търговски“, „Търговско-транспортен и „Инфраструктура и услуги“ - категорично доказа своето значимо място в голямото ни университетско семейство“, посочи ректорът и допълни, че сега в него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. По думите му шестте катедри във факултета – „Икономика на търговията“, Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен образователен и научен организъм, който подготвя висококвалифицирани специалисти в най-интензивно развиващия се сектор на националната ни икономика – инфраструктурният. 

По време на тържественото честване

В поздравителния си адрес ректорът изтъкна също, че преподавателите и учените във факултета са изявени личности, голяма част от тях на ключови позиции в държавното управление и частния бизнес, което е важна предпоставка при обучението на студентите да се осъществява толкова нужната връзка между теория и практика. Проф. Статев им благодари за академичната всеотдайност, за отговорността им към общото благородно дело, за почтената работа и непрестанните усилия за доброто и просперитета на УНСС.

Специално искам да поздравя участниците и гостите на петата международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изтъкна още ректорът и пожела успех и ползотворна работа.

Проф. Статев приветства преподавателите от факултет „Икономика на инфраструктурата“

Проф. Стати Статев връчи на проф. Димитър Димитров възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“, с който факултетът се награждава „за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 25-годишнината от неговото създаване“ (на снимката долу).

Развитието на факултет „Икономика на инфраструктурата“ през 25-годишния период проследи неговият декан проф. д-р Димитър Димитров. Той откри дълбока символика в „годините 25“ на факултета и възрастта на студентите и докторантите, участници в конференцията.

Деканът се спря на постиженията на факултета, шестте специалности, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, контактите с български и чуждестранни университети, партньорите от държавните институции, административни структури, фирми и организации у нас и в чужбина. От името на факултетната колегия проф. Димитров благодари на ректора и ректорското ръководство за съдействието и подкрепата.

Проф. Първанов, проф. Стефанова, проф. Мишев, доц. Йотова (отляво надясно)

Спомени от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“ сподели проф. Христо Кожухаров, бивш декан но факултета и зам.-ректор на УНСС.

Поздравления и пожелания към факултета-юбиляр направиха деканите на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, на Бизнес факултета проф. д.ик.н. Пламен Мишев, на факултет „Приложна информатика и статистика“ проф. д-р Камелия Стефанова и на Юридическия факултет доц. д-р Живко Драганов.

Доц. Драганов (в средата) приветства факултета-юбиляр

Проф. Димитър Димитров връчи почетни грамоти на ректора проф. Стати Статев, на зам.-ректора проф. Валентин Гоев, както и на проф. Христо Кожухаров, доц. Милчо Толев и проф. Христо Първанов. Същите почетни отличия получиха и бившите зам.-декани на факултета проф. Тилчо Иванов, доц. Евгения Пенкова, доц. Даниела Иванова, доц. Георги Павлов, проф. Филип Тодоров, доц. Цветан Цветков, проф. Таня Парушева и доц. Виолета Гълъбова.

Грамота за проф. Статев... ...проф. Гоев...
...проф. Кожухаров...  ... доц. Толев

Модераторът на форума доц. Мирослава Раковска представи участниците в Международната научна конференция за студенти и докторанти и посочи, че петото издание е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито четири прояви участваха над 300 студенти от факултета, както и от чуждестранни висши училища от Франция, Румъния, Полша, Испания и др.  Доц. Раковска отбеляза, че броят на докторантите във факултета е над 100, в конференцията се представят 25 докторанти и 35 студенти с общо 52 доклада. Във форума участват както представители на УНСС, така и на СУ „Св. Климент Охридски“ и чуждестранни участници от Германия, Полша и Латвия, студенти от международната програма по ядрена сигурност.

В голямата конферентна зала

Петата международна научна конференция за студенти и докторанти цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите от факултета, да се представят и дискутират резултати и от научноизследователската работа на докторанти от различни обучаващи институции в страната и чужбина. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват много аспекти по създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации, изтъкна доц. Раковска.

Научната конференция продължи в заседания по секции.   

В зала „Научни съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу)

В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност „Икономика и управление (стопанска логистика)“ с докладчици от Германия, Полша, Латвия и България, както и на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу).

Малката конферентна зала събра участниците в научните специалности „Икономика на търговията“ и „Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) (снимката долу).

Галерия снимки от 25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета междун ...

Галерия снимки от 25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета междун ...