Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

вторник, 18 октомври 2016 8:47

Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

понеделник, 17 октомври 2016 16:07 / понеделник, 17 октомври 2016 16:40
Print Increase font size

Четвъртвековен юбилей честваха от създаването си катедра „Логистика“ и специалността „Бизнес логистика“ в университета. На тържественото събрание в аула „Максима“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Логистика“ и директор на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение, ректорското ръководство, ръководители на факултети и катедри, представители на бизнеса и висши училища в страната. Десетата международна научна конференция „Логистиката в променящия се свят“ бе част от събитията, посветени на юбилея.  

В аула "Максима"

За някои 25 години са много време, за други – малко, а за нас те са повод за равносметка, посочи в словото си проф. Филип Тодоров. Смятам, че в голяма степен сме постигнали мисията си да създаваме кадри в една от водещите и най-желаните специалности, която е припозната от бизнеса и работеща с него, допълни ръководителят на катедра „Логистика“.

Проф. Филип Тодоров

Проф. Тодоров се върна към началото: идеята и четиримата основоположници – проф. Павел Димитров, проф. Иван Велев, доц. Милчо Толев и проф. Филип Тодоров, към 1991 г., когато УНСС става първото висше училище не само в България, но и в Източна Европа, което предоставя специализирано обучение по логистика. Той открои различните етапи в развитието на катедрата и специалността, осъвременяването на учебните планове и програми, разработени в тясно сътрудничество с Пенсилванския държавен университет, САЩ, и Международния институт по управление на логистиката в Лозана, Швейцария, проекта ТЕМПУС, партньорствата с наши и чуждестранни университети и др. Проф. Тодоров се спря на бакалавърските и магистърските програми, като изтъкна, че повечето магистри и докторанти са хора от практиката. Нашите студенти се обучават в платени стажове, а специалността „Бизнес логистика“ е със 100% реализация, посочи той. Преподавателският състав на катедрата е висококвалифициран, а за асистенти се назначават колеги с поне 5-годишен стаж в логистичната практика, подчерта проф. Тодоров. 

Присъстващи на честването

Двудневната научна международна конференция „Логистиката в променящия се свят“ е десетата поредна, уточни ръководителят на катедрата. В нея са участвали 350 докладчици, от които 70 чуждестранни учени. Традиционно е участието на студенти и докторанти, които и в този форум имат сериозно присъствие, отбеляза той.

За мен е особена чест да бъда тук, защото за пореден път в нашия университет отдаваме своето уважение към първопроходците, обърна се ректорът проф. Статев към присъстващите в залата. Фактът е налице: след 25 години ние се намираме в една достойна форма, която представя както катедрата, така и факултета и университета. Той изрази убеденост, че младежкият огън и дух на първите ще бъде предаден и на останалите членове на катедра „Логистика“, на следовниците. „Това е катедра, която винаги е давала пример как сериозно се работи  с бизнеса – с дълбокото разбиране, че без тази връзка няма как да има успешна специалност и успешна реализация на нейните възпитаници“, посочи ректорът.

Ректорът приветства катедра "Логистика" за нейния половинвековен юбилей

Проф. Статев прочете поздравителен адрес, в който се посочва: „От името на академичното ръководство и от мое име най-сърдечно Ви поздравявам за 25-годишнината на катедра „Логистика“ и специалност „Бизнес логистика“, с която УНСС стана първото висше училище не само в България, но и в Източна Европа, предоставящо специализирано обучение по логистика. Изминалият четвърт век е време на всеотдайни усилия и академична енергия, време на съзидание, професионализъм, амбиция, време на усъвършенстване на научната и изследователската дейност, на лична и институционална отговорност, време на професионална отговорност, на непрекъснат стремеж към повишаване качеството на обучението“. Днес катедра „Логистика“ е изявен член на 33-членното  катедрено семейство на УНСС, тя работи в тясно сътрудничество с държавните институции и бизнес организациите, които осъществяват и управляват реалните процеси в икономиката, изтъкна проф. Статев в обръщението. В него се посочва също, че катедрата днес си партнира си с университети в България, САЩ, Швейцария, Франция, Великобритания и това активно взаимодействие успешно подпомага образователния процес във всички степени на обучение, а сключените договори с много компании предоставят много възможности за осъществяване на стажове, дискусии, емпирични изследвания и други съвременни форми на общуване.

По време на тържественото честване

Не случайно голяма част от водещите български логистици са възпитаници на катедра „Логистика“. Убеден съм че и в бъдеще ще продължим да работим за своите студенти, за напредъка на катедрата, за доброто име на нашия университет, изтъкна ректорът.

Проф. Стати Статев връчи на проф. Филип Тодоров възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“, който се присъжда на катедра „Логистика“ за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 25 години от създаването й (на снимката долу).

Катедрата и специалността юбиляр приветства и Христо Христов, президент и изпълнителен директор на Дискордиа АД, член на УС на КРИБ. По думите му съвместните усилия за адаптиране на образованието към динамичното развитие на икономиката са голямо предизвикателство. Бизнесът осъзнава, че това е особено важно, защото всъщност образованието прави икономиката, категоричен бе Христо Христов.  Той припомни, че преди дни бе подписано споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ, но взаимодействието между двете институции е дългогодишно и успешно.

Светлин Пешев, изпълнителен директор на Уърлд Транспорт Оувърсийз – България ЕООД, възпитаник на УНСС, посочи, че българската индустрия има нужда от студентите от УНСС, които са сред най-търсените в практиката.

Полк. доц. д-р Мирослав Димитров от Военната академия „Г.С.Раковски“ изтъкна, че „принципът на трите П“ – приемственост, професионализъм и перспективност – напълно се отнася за катедра „Логистика“ на УНСС.

Приветствия и поздравителни адреси отправиха към катедрата представители на бизнеса, на катедри от УНСС, БАН, висши училища в страната.

С юбилейни плакети по повод 25-годишнината на катедра „Логистика“ бяха удостоени ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Павел Димитров (посмъртно), проф. Лалю Радулов, доц. Милчо Толев, доц. Екатерина Величкова, проф. Викенти Спасов, полк. доц. Мирослав Димитров, проф. Христо Кожухаров, Светлин Пешев, Христо Христов и др.

В голямата конферентна зала по време на конференцията

Двудневната международна конференция „Логистиката в променящия се свят“ бе открита в голямата конферентна зала. Тя започна работа в секция I с доклади на български, италиански и руски учени. Сред участниците в двудневния форум са и представители на университети в САЩ и Полша, както и на български висши училища - НВУ „В. Левски“ , ВА „Г. С. Раковски“, СА „Д.А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, и др.

    

Галерия снимки от Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логи ...