Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 12:35

Контакти

Моля, студентите и докторантите от специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията.

Участници от други факултети в УНСС, както и външни за УНСС участници, могат да отправят въпросите си към: 

доц. д-р Мария Воденичарова

Председател на организационния комитет на конференцията

E-mail: mvodenicharova@unwe.bg

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”