Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 15:57

Научни публикации

Публикувана статия в българско научно списание     33

Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    13

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    2

Публикувана студия (глава от книга)     9

Публикувана монография (книга)     15