Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 12:42

Програмен комитет

Доц. д-р Силвия Терезова - Председател на Програмния комитет, Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Доц. д-р Мария Воденичарова - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Проф. д-р Мирослава Раковска - Зам.-ректор по учебната дейност, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките"

Проф. д-р Христина Николова - Ръководител на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Доц. д-р Стела Ангова - Ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации"

Доц. д-р Николай Цонев - Ръководител на катедра "Икономика на туризма"

Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на търговията"