Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 12:44

Организационен комитет

Доц. д-р Мария Воденичарова - Председател на Организационния комитет

 

Доц. д-р Силвия Терезова - декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"

 

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов – Научен секретар на катедра „Логистика и вериги на доставките“

 

Доц. д-р Мартин Осиковски - Научен секретар на катедра "Медии и обществени комуникации"

 

Доц. д-р Борислав Арнаудов - Научен секретар на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

 

Доц. д-р Нончо Димитров - Научен секретар на катедра "Национална и регионална сигурност"

Гл.ас. д-р Светослав Калейчев – Научен секретар на катедра „Икономика на туризма“

 

Радостина Дойчинова - Организационен секретар на конференцията, Началник сектор на факултет „Икономика на инфраструктурата“