Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 04 февруари 2021 10:21

Изисквания към докладите

Всеки автор участва самостоятелно само с един доклад. Докладите да се подготвят на Microsoft Office Word.

 

Моля:

  • Не номерирайте страниците!
  • Не използвайте функциите Header and Footer на MS Word!
  • Не включвайте в доклада си организационно лого!
  • Не се позовавайте на конкретни страници във вашия текст! Вместо това можете да се позовавате на заглавия и подзаглавия в текста.

 

Максимален обем:

 

8 страници, включително резюме, ключови думи, формули, таблици, фигури и цитирани източници.

 

Целият доклад следва да е написан при спазването на следните характеристики:

 

Font: Times New Roman

Spacing: Before: 0; After: 0; Line spacing: 1,5.

Page Layout: Margins: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

 

Допълните характеристики на отделните части от доклада са посочени и илюстрирани в доклад-образец, който можете да изтеглите от тук.