Юридически факултет

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ С ЛЕКТОР Г-ЖА МАРГАРИТА ПАВЛОВА

сряда, 14 февруари 2018 11:00 /
Начало:
вторник, 27 февруари 2018 17:45
Край:
Място:
зала 5004, УНСС
Подробности:

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ С ЛЕКТОР Г-ЖА МАРГАРИТА ПАВЛОВА

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекция на тема „Мерките за борба с изпирането на пари в България и ЕС”, организирана от Професионален сайт „Предизвикай правото!” и Kръжокa по гражданско и търговско право към ЮФ на УНСС на 27.02.2018 г от 17.45 часа в адитория 5004, сградата на УНСС .

Разкритията от „Панамските документи" и „Райските досиета" хвърлиха светлина върху мащабните трансгранични схеми за изпиране на пари и нуждата от ефективни мерки за противодействие на финансовите престъпления.

В лекцията ще бъдат обсъдени същността и правната уредба на изпирането на пари. С помощта на съвременни примери ще бъдат илюстрирани методите и механизмите за извършване на престъплението. Основен фокус на лекцията ще бъдат настоящите мерки за борба с изпирането на пари и актуалните промени в европейската и националната правна рамка, свързани с транспонирането на Четвъртата директива срещу изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година).

Лектор: Маргарита Павлова, юрист в сферата на противодействието срещу изпирането на пари в небанковия финансов сектор, член на екипа на Професионален правен сайт „Предизвикай правото! ”