Юридически факултет

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

петък, 25 октомври 2019 10:48 /
Начало:
сряда, 06 ноември 2019 17:00
Край:
Място:
зала 2032А
Подробности:

 

                                                                       

Уважаеми колеги,

На основание чл. 26 от ЗВО, чл. 32 от ПД на УНСС, във връзка с решение на ФС № 6,

 

СВИКВАМ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

 

на 06.11.19 г. (сряда) от 17:00 в зала 2032А.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.  Отчет на ръководството на факултета за периода ноември 2018 – ноември 2019;

2.   Доклад на председателя на мандатна комисия относно кворума на Събранието;

3.   Гласуване по отчета на ръководството на факултета;

4.   Определяне числен и структурен състав на ФС на ЮФ;

5.   Избор на декан на ЮФ;

6.   Избор на членове на ФС на ЮФ: хабилитирани, нехабилитирани преподаватели, докторанти и студенти;

7.   Избор на председател и зам. председател на ОС на ЮФ;

8.   Избор на председатели и постоянни членове на Мандатната комисия, на Комисията по предложенията и на Комисията по избора;

9.   Избор на членове на ОС на УНСС, нехабилитирани преподаватели.

  

Доц. д-р Константин Танев, председател на ОС на ЮФ