Юридически факултет

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТЛОЖЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

сряда, 27 май 2020 9:06 /
Начало:
сряда, 27 май 2020
Край:
четвъртък, 30 юли 2020
Място:
Подробности:

 

Уважаеми студенти,

Отложените държавни изпити ще се проведат на следните дати:

 

Гражданскоправни науки

– писмен изпит на 15.06.2020 г. от 8:30 часа в зали: 2122, 3074, 4053, 2005 и 2030;

- устни изпити на 16 и 17 юни 2020 г. от 8:30 часа, четири комисии, в зали: 2122, 3074, 4053, 4056.

 

Наказателноправни науки

 – писмен изпит на 06.07.2020 г. от 8:30 часа в зали 2122, 3074 и 4053, 2005 и 2030,

- устни изпити на 7 и 8 юли 2020 г. от 8:30 часа, три комисии, в зали: 2122, 3074, 4053.

 

Публичноправни науки

– писмен изпит на 27.07.2020 г. от 8:30 часа в зали 3074, 4053 и 2030,

- устни изпити на 28 и 29 юли 2020 г.от 8:30 часа, две комисии, в зали: 2122, 3074.

 

Писмените изпити ще се проведат при следната организация: студентите, разпределени в зали 2122, 3074 и 4053 - влизат през входа за Новия корпус, а студентите, разпределени в зали 2005 и 2030 – влизат през централния вход. Задължително е студентите да бъдат с маски и да предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция), като заемат местата си в залите съгласно разпределението до началния час на изпита – 8:30 часа.  

 

Разпределението на студентите за устния изпит по Публичноправни науки на 28.07.2020 г. по зали може да видите тук: в прикачени файлове . Изпитът ще се проведе в един ден! 

 

Според развитието на епидемичната обстановка е възможно да се наложат промени в залите и разпределението на студентите. Моля проверете за актуална информация в деня преди съответния изпит! Студенти, които са с висока температура и/или във видимо недобро здравословно състояние няма да бъдат допускани на изпит!

 

От деканското ръководство на ЮФ на УНСС

Важно: По изключение само за тази сесия заявления няма да се подават в отдел „Студенти“. Всички студенти, които не са положили изпит съответно по Гражданскоправни науки, Наказателноправни науки и Публичноправни науки ще бъдат включени в изпитните протоколи.