Юридически факултет

Конкурс за есе към Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия

вторник, 03 ноември 2020 10:43 /
Начало:
Край:
понеделник, 30 ноември 2020 17:00
Място:
Подробности:

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

 

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

 

 

Разобличаването (whistleblowing) в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

Изисквания към кандидатите:

 

- В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;

- Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;

- Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.  

 

Изисквания към есето:

 

- Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;

-  На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;

- Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид , да има ясна структура, теза и аргументи;

- Есетата трябва да проблематизират правните и етичните аспекти на разобличаването и сигнализирането за корупционно поведение и практики на работното място и в службата (whistleblowing); защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения; да демонстрират познаване на правната уредба[1] и да са насочени към предлагане на иновативни решения за преодоляване на системите дефицити по посочената тематика в България.

Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;

 

 

НАГРАДЕН ФОНД

 

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.

 

 

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 

  Първа награда – 500 лв.

  Втора награда – 400 лв.

  Трета награда – 200 лв.

 

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

 

КРАЕН СРОК

 

Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2020 г. (понеделник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org

 

Препоръчително е заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “konkurs za ese“.[1] Вж. напр. Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

Прикачени файлове:

image/jpeg Плакат.jpg - 1556 KB