Юридически факултет

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ СЕ ОТЛАГА

четвъртък, 12 ноември 2020 17:32 /
Начало:
Край:
вторник, 24 ноември 2020
Място:
Подробности:

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

 ОТНОСНО ОТЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

 

Уважаеми студенти,

На основание т. 4 от Заповед РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и предвид изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“  и професионална квалификация „юрист“ за присъствено провеждане на изпита в сградата на Университета,

СЕ ОТЛАГА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 22-24 НОЕМВРИ ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ.

Изпитът ще бъде насрочен и проведен при положително развитие на епидемичната обстановка. Информация за новите дати за изпита ще бъде оповестена на сайта на ЮФ на УНСС.

 

от Деканата