Юридически факултет

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

вторник, 17 ноември 2020 15:37 /
Начало:
Край:
четвъртък, 26 ноември 2020 15:00
Място:
Microsoft Teams / онлайн
Подробности:

 

ПОКАНА

    Уважаеми членове на Общото събрание на Юридически факултет

       На основание чл. 26 от ЗВО, чл. 32 от ПД на УНСС и решение на ФС на ЮФ

 

 СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

на 26.11.2020 год.(четвъртък) от 15:00 ч. в платформата Microsoft Teams

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на деканското ръководство на ЮФ за периода ноември 2019 – ноември 2020 год.
  2. Избор на представители на нехабилитирани преподаватели от ЮФ за членове на ОС на УНСС
  3. Разни

 

           Доц. д-р Нина Чилова,

          Председател на ОС на ЮФ