Юридически факултет

Национален конкурс за студентски научни съчинения

четвъртък, 27 октомври 2016 8:26

Национален конкурс за студентски научни съчинения

През 2016 г. се проведе Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение "Гражданско и търговско право" и Кръжока по гражданско право и търговско право към СУ "Св. Климент Охридски". Съорганизатор на състезанието е Съюзът на съдиите в България. Със свои разработки в конкурса се включиха 10 студенти по право от 4 юридически факултета в страната – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство и Югозападен университет „Неофит Рилски“. Съчиненията бяха на тема от областта на частното право или на гражданския процес и в обем до 25 стандартни страници.

На конкурса бяха отличени 4-ма студенти от УНСС както следва:

3-то място: Светослав Пандилов с тема: „Замяна или прекратяване на изпълнителни способи по искане на длъжника по реда на чл. 443 ГПК;

7-мо място: Кристиян Попов с тема: „Суброгация“;

8-мо място: Николай Николов с тема: „Договорът за издръжка и гледане“;

9-то място: студент с тема: „Грешката в договорното право – значение и проблематика“.

Галерия снимки от Национален конкурс за студентски научни съчинения ...