Юридически факултет

Първи брой на списание „Бизнес и право“

понеделник, 26 февруари 2018 13:27

Първи брой на списание „Бизнес и право“

Излезе първият брой на списание „Бизнес и право“ - първото  периодично научно издание на Юридическия факултет на УНСС. То ще излиза в четири книжки годишно и ще публикува научни изследвания на правното регулиране на бизнеса на български и английски език. Списанието е отговор на необходимостта от специализирано периодично издание в тази важна област на обществените отношения и ще откроява водещата роля на УНСС като бизнес университет. В него ще бъдат публикувани разработки по широк кръг публично и частноправни, вътрешни, европейски и международни проблеми на бизнес средата.

Членовете на редакционната колегия са утвърдени имена в българската правна наука: проф. Валери Димитров – главен редактор, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Габриела Белова и проф. д-р Константин Танев – научен секретар.

В първия брой са публикувани статии и на двама чуждестранни автори: проф. Марсер от Автономния университет в Барселона, президент на Европейската асоциация на юридическите факултети, и проф. Мартин Винер от Икономическия университет във Виена.

Предстои създаването на сайт на списанието, за да се осигури широк достъп до публикуваните в него изследвания. Електронният вариант на списанието ще бъде публикуван и в рубриката „Периодични издания“ на университетския сайт.

Прочети:

сп. "Бизнес и право", бр. 1 2018 г.

Галерия снимки от Първи брой на списание „Бизнес и право“ ...