Юридически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 25 януари 2021 11:41

Втори курс


конспект "Международно публично право"

конспект "Административно право и административен процес"

конспект "Конституционно право"

конспект "Миграционно право"

конспект "Екологично право"

конспект "Гражданско право - обща част"

конспект "Българските административни и стопански институции през периода на Новата история"

конспект "Правен режим на държавната служба"

конспект "Правен режим на държавната служба" - проф. Хр. Балабанова

конспект "Етически учения"

конспект "Медийно право"

конспект "Международна защита правата на човека"

конспект "Общинско право"

конспект "Изборни системи"

конспект "Туристическо право"

конспект "Сравнително конституционно право" (на английски език)

конспект "Административно право. Обща част."

конспект "Административно право. Специална част"

 Важно!!!

Студентите от 2-ри курс следва да проведат своята учебна практика по "Публичноправни науки" в рамките на четвърти семестър с продължителност 60 учебни часа.

В прикачени файлове са необходимите бланки, които следва да бъдат разпечатани.  За получаване на изх.№ в срок до 15.07.2020 г. се обърнете към г-жа Гугова в кабинет 1099. 

Заявките за избираемите  дисциплини за учебната 2020/2021 год. следва да бъдат попълнени, сканирани и изпратени на e-mail адрес: zaruihar@unwe.bg

Срок на подаване: 30.06.2020 год. (включително).

 

Разпределение по изборни дисциплини за летен семестър на учебната 2020/2021 год. в прикачени файлове:

Прикачени файлове:

application/pdf Бланка ППН 2020 г..pdf - 194 KB

application/pdf blanka_staj-ППН-2020-otgovor.pdf - 246 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка-изборни-дисциплини-IIк-2020-2021.docx - 16 KB

application/pdf 2 курс - Разпределение по изборни дисциплини за учебната 2020-2021 год. - летен семестър.pdf - 430 KB