Юридически факултет

Обновено: сряда, 18 септември 2019 12:05

Втори курс


конспект "Международно публично право"

конспект "Административно право и административен процес"

конспект "Конституционно право"

конспект "Миграционно право"

конспект "Екологично право"

конспект "Гражданско право - обща част"

конспект "Българските административни и стопански институции през периода на Новата история"

конспект "Правен режим на държавната служба"

конспект "Правен режим на държавната служба" - проф. Хр. Балабанова

конспект "Етически учения"

конспект "Медийно право"

конспект "Международна защита правата на човека"

конспект "Общинско право"

конспект "Изборни системи"

конспект "Туристическо право"

конспект "Сравнително конституционно право" (на английски език)

конспект "Административно право. Обща част."

конспект "Административно право. Специална част"

 Важно!!!

Студентите от 2-ри курс следва да проведат своята учебна практика по "Публичноправни науки" в рамките на четвърти семестър с продължителност 60 учебни часа.

В прикачени файлове са необходимите бланки, които следва да бъдат разпечатани. За получаване на изх.№ се обърнете към г-жа Гугова в кабинет 1099.  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 год. - сп. "Право" (в прикачени файлове)

Прикачени файлове:

application/pdf бланка 2 курс.pdf - 523 KB

application/pdf blanka_staj APAP 2019-org.pdf - 240 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка за изборни дисциплини 2 курс -2019-2020 г. - печат.docx - 14 KB

application/pdf 2 курс - ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.pdf - 608 KB