Юридически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 16 януари 2020 12:04

Пети курс


конспект "Многопартийната политическа система на Третата българска държава"

конспект "Международно частно право"

конспект "Валутно и митническо право"

конспект "Международен търговски арбитраж"

конспект "Наказателнопроцесуално право"

конспект "Наказателно изпълнително право"

конспект "Правен режим на обществените поръчки"

конспект "Осигурително право"

конспект "Сравнително гражданско и търговско право"

конспект "Международно морско частно право"

конспект "Гражданско право - практикум"

конспект "Гражданскопроцесуално право"

конспект "Дипломатическо и консулско право"

конспект "Правен режим на съдебното изпълнение"

конспект "Право на Европейския съюз"

конспект "Процесуално право на Европейския съюз"

   Важно!!!
Студентите от 5-ти курс следва да проведат своята задължителна учебна практика по "Гражданско право и Наказателно право" и по "Граждански и наказателен процес". През м. септември 2020 год. (от 01.09 до 20.09) се представят съответно заверените бланки от проведената практика.  

В прикачени файлове са необходимите бланки, които следва да бъдат разпечатани.  За получаване на изх.№ в срок до 15.07.2020 г. се обърнете към г-жа Гугова в кабинет 1099.

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ  ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 год. - сп. "Право" (в прикачени файлове)

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка за изборните дисциплини - 5 курс - 2019-2020 г. печат.docx - 14 KB

application/pdf 5 курс - ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.pdf - 490 KB

application/pdf 5 курс - ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР.pdf - 516 KB

application/pdf Бланка ГП и НП 2020 г..pdf - 195 KB

application/pdf Бланка Гпр Нпр 2020 г..pdf - 194 KB

application/pdf blanka_staj_GP_NP_otgovor_ 2020 - 5к.pdf - 250 KB

application/pdf blanka_staj_GPr_NPr_otgovor_ 2020 - 5к.pdf - 249 KB