Юридически факултет

Обновено: четвъртък, 05 март 2020 12:26

Стажантски програми

Всяка година се провеждат стажантски програми със Софийски Районен съд по граждански и наказателни дела и Административен съд София-град, Административен съд Сифия - област - по административни дела. Всеки летен семестър се провежда стаж и в Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и Софийска окръжна прокуратура.

От летния семестър на уч. 2010/2011 г. Юридическият факултет на УНСС и Административен съд, София-град, чрез съвместна стажантска програма поставиха началото на допълнително практическо обучение за студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс на спец. „Право”.

Този стаж е извън предвидените по учебен план, като участниците в него се подбират по мотивирано желание от страна на студентите и по преценка на преподавателите по „Административно право и административен процес” от факултета

Не се колебайте да се обръщате към гл. ас. д-р Илонка Горанова - преподавател  по „Административно право и административен процес” – каб. 1104, e-mail: ilgoranova@unwe.bg.

Във връзка с провежданите стажове към Софийски Районен съд студентите могат да се обръщат за информация към доц. д-р Гергана Боянова - каб. 1105, e-mail: boyanovagergana@abv.bg.

От 2017 г. стартира и стаж в администрацията на Омбудсмана на Република България.

Подробно описание на стажантската програма към Софийски районен съд

Подробно описание на стажантската програма в Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и Софийска окръжна прокуратура

Виж по-долу презентация на гл. ас. д-р Илонка Горанова относно добрите практики, въведени в ЮФ на УНСС в областта на практическите обучения, представена на международен научен форум по повод на 25-тата годишнина на Юридическия факултет.


Стаж в администрацията на Омбудсмана на Р България за 2020 г. - класиране

Класиране за стажа към Софийски районен съд - 2020 г.

Линк към сайта на СРС:

http://srs.justice.bg/srs/?id=65&search=%F8%F3%F8%EA%EE%E2

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Dobri praktiki Ilonka Goranova 13 05 2016 BG EN.pptx - 1400 KB

application/pdf Анкета_стаж_РС_студенти.pdf - 420 KB

application/pdf Анкета_стаж_РС_съдии.pdf - 238 KB