Юридически факултет

Обновено: вторник, 26 ноември 2019 17:42

Конспекти за студенти от икономически специалности


конспект "Търговско право", направление "Администрация и управление"

конспект "Търговско право", специалност "Финанси"

конспект по "Данъчно право", специалност "Финанси"

конспект "European union law"

конспект "Търговско право"

конспект "Commercial law"

конспект "Трудово и осигурително право" за специалностите "Счетоводство" и "Одитинг"

конспект "Търговско право" за специалностите "Счетоводство" и "Финанси" за 2016 г.

конспект "Principles of law"

конспект "Основи на правото"

конспект "Търговско право" (доц. Захари Торманов)

конспект "Право на Европейски съюз"

конспект по "Административно право и административен процес" за специалност "Публична администрация", редовно обучение, 4-ти курс

Конспект "Дипломатическо и консулско право" - МО