Юридически факултет

Обновено: четвъртък, 16 септември 2021 16:12

Четвърти курс


конспект "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

линк към програма за обучение по "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

www.studymediation.com

конспект "Административноправен статут на гражданите и организациите"

конспект "Данъчно право"

конспект "Европейско право в областта на обществените поръчки" (на английски език)

конспект "Конкурентно право"

конспект "Семейно и наследствено право"

конспект "Криминология"

конспект "Търговско право"

конспект "Юридическа етика"

конспект "Устройство на територията" - част I - проф. Хр. Балабанова

конспект "Устройство на територията" - част II - доц. Г. Боянова

конспект "Австрийско право"

конспект "Търговска несъстоятелност"

конспект "Банково право"

конспект "Борсово право"

конспект "Банково и борсово право"

конспект "Право на интелектуална собственост"

конспект "Трудово право"

конспект "Право на ЕС в областта на обществените поръчки"

 Важно!!!

Студентите от 4-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Частноправни науки" в рамките на осми семестър с продължителност 60 часа.

В прикачени файлове са необходимите бланки, които следва да бъдат разпечатани.  За получаване на изх.№  се обърнете към г-жа Гугова в кабинет 1099.

Студентите провели практиката изпращат попълнената бланка-отговор на e-mail: katiavla@unwe.bg - гл. ас. д-р Катя Владимирова.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заявките за изборни дисциплини се подават само онлайн.

Всеки студент подава своята заявка от университетската си електронна поща до служебния имейл адрес, създаден специално за избираемите дисциплини:

                                                                              id-law@unwe.bg

Студентите, които не са подали заявления в указания срок и на посочения имейл адрес, ще се разпределят служебно от факултета.

Срок на подаване: до 18 юни 2021 г. (включително).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧ. 2021/2022 год. /виж в прикачени файлове/:

Прикачени файлове:

application/pdf Бланка-стаж-отговор-4 курс.pdf - 250 KB

application/pdf Бланка - стаж 4 курс.pdf - 190 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка-избираеми-дисциплини-IVк-2021-2022.docx - 17 KB

application/pdf 4-ти курс -Разпределение по изборни дисциплини.pdf - 590 KB