Юридически факултет

стажове към Академия "Антикорупция" в УНСС

четвъртък, 08 октомври 2020 8:27 /
Начало:
Край:
четвъртък, 15 октомври 2020
Място:
УНСС
Подробности:

АКАДЕМИЯ „АНТИКОРУПЦИЯ“ В УНСС

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2020 г.

 Стажове за студенти на УНСС в:

-          Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ),

-          Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание на Република България (КБККИПЕ),

-          Омбудсман на Република България.

  • Стажовете целят запознаване на студентите с дейността и функциите на приемащите институции, осигуряване на възможности за професионално ориентиране, придобиване на практически опит, знания и умения.
  • Стажантите трябва да са студенти в редовна форма на обучение с непрекъснати студентски права, в трети и по-горен курс в бакалавърска програма, включително за специалност Право, или в магистърска програма на УНСС.
  • Стажантската програма предвижда целодневна заетост и не е платена. За времето на стажа студентите се освобождават от присъствени занятия по решение на Ректорското ръководство.
  • Стажантите преминават последователно през всяка от трите институции и получават удостоверение за проведен стаж от всяка една от тях.
  • Стажовете се провеждат при следния график:

02.11 – 13.11.2020 г. - КПКОНПИ

16.11 – 27.11.2020 г. - КБККИПЕ

30.11 – 11.12.2020 г. - Омбудсман на Република България

  • Кандидатите за стажантската програма изпращат мотивационно писмо, факултетен номер и среден успех от следването до момента (за магистри първи семестър – успех от дипломата за бакалавър) в срок до 15.10.2020 г. на емейл: anticorruption_academy@unwe.bg.
  •  Местата в стажантската програма са ограничени. Стажантите ще бъдат определени въз основа на техния успех от следването и заявена мотивация за участие в програмата.
  •  Само студентите, одобрени за стажантската програма ще получат потвърждение на електронна поща в срок до 22.10.2020 г.