Юридически факултет

Доц. д-р Диана Маринова взе участие в Международна научно-практическа конференция в гр. Суми, Украйна

сряда, 02 май 2018 10:34

Наш преподавател – доц.д-р Диана Маринова – заместник-декан на ЮФ на УНСС, преподавател по международно частно право, взе участие в работата на престижна международна научно-практическа конференция на тема: „Актуални въпроси на юриспруденцията: теоретични и практически аспекти“, която се проведе на 25 и 26 април 2018 г. в Юридическия факултет на Сумския Национален Аграрен Университет (СНАУ) – гр. Суми, Украйна. Тя изнесе пленарен доклад на тема: „Съвременно развитие на МЧП на република България в светлината на членството на България в ЕС – проблеми и перспективи“, след което взе участие в кръгла маса по проблемите на правосъдието и съдебната реформа на Украйна и изнесе публични лекции по МЧП и МЧП на ЕС на английски език пред студенти – магистри от ЮФ на СНАУ, които специализират международно право.

 

 

Галерия снимки от Доц. д-р Диана Маринова взе участие в Международна научно-практическа конференци ...