Факултет "Управление и администрация"

Проведе се заседание на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството към Факултет „Управление и администрация“

сряда, 15 март 2017 17:35
На 06.03.2017 г. в Малка конферентна зала, УНСС се проведе първото заседание на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството към Факултет „Управление и администрация“. 
На заседанието присъстваха доц. д-р Поля Кацамунска (зам. декан по качеството и международното сътрудничество, факултет „Администрация и управление“), доц. д-р Татяна Нецева-Порчева (катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“), гл.ас. д-р Елка Василева (катедра „Регионално развитие“), гл. ас. д-р Татяна Кичева (катедра „Управление“), гл.ас. д-р Ралица Велева (катедра „Публична администрация“), Виолета Джукелова (докторант, катедра „Публична администрация“), Иван Тефалоев (студент, 2-ри курс, напр. „Администрация и управление“), Цветелина Стефанова (студент, 3-ти курс, спец. „Маркетинг“) и Здравко Сечков (изпълнител директор на Фондация за реформа в местното самоуправление). 
Дневният ред на проведеното заседание включваше следните точки:
  • Представяне на комисията и избор на протоколчик;
  • Презентация на Нова критериална система за оценяване и акредитация;
  • Обсъждания и въпроси по презентацията;
  • Тематично обсъждане на целите по качеството на факултет „Управление и администрация”;
  • Обсъждане на план за работа на факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството;
  • Изказвания и предложения по обсъжданите теми.
В резултат на проведеното заседание Комисията ще подготви, представи и приеме Годишен план за дейността по осигуряване и оценяване на качеството и Целите по качеството на факултет „Управление и администрация“. Тези документи ще бъдат предадени на Университетската комисия по качеството и ще  бъдат публикувани в Интернет-пространството.
Проф. д-р Матилда Александрова (Председател на Комисията по акредитация на УНСС) презентира Новата критериална система за оценяване и акредитация
Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството обсъжда
План за работа за оценяване и осигуряване на качеството

Галерия снимки от Проведе се заседание на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качес ...