Факултет "Управление и администрация"

Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация

петък, 24 февруари 2012 10:28

Двудневна юбилейна научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация" се проведе в университета. С форума катедра „Управление" отбеляза и 20-годишнината от създаването на своята специалност „Бизнес администрация".

Ние първи въведохме тестовете, първи признахме текущата оценка за освобождаване от изпит, първи синхронизирахме учебните си програми с американските висши училища, посочи проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация" и ръководител на катедра „Управление". Със справка от създаването на катедрата още през 1966 г. (като „Стопанско управление и машинна обработка на информацията"), преименуването й (на „Теория и управлението и моделиране на стопанските системи"), от 1991 г. до сега тя е водеща на специалностите от бакалавърска и магистърска степен „Стопанско управление" и „Бизнес администрация", припомни проф. Харизанова. Общият брой на обучаваните и завършили студенти в катедрата е около 5000 души, в нея работят изследователи и педагози с новаторски дух, за да може управленската наука да бъде в синхрон с водещите постижения в областта.

Ръководителят на факултета и катедрата изказа благодарност към ректора на университета проф. Борислав Борисов за създаване на специалността „Бизнес администрация". Проф. Харизанова говори също за сътрудничеството с българските и чуждестранни висши училища и научни организации, акцентира върху студентското участие в различни програми, сформирането на екипи, спечелените награди за предприемачество, маркетингова стратегия, инвестиционна готовност.

От името на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" поздравителен адрес по повод юбилея поднесе доц. д-р Никола Димитров, който определи катедрата като „водеща в нашата управленска икономическа наука". По юбилейния повод говориха и преподаватели от катедрата, техни колеги от други звена на УНСС.

Двудневната конференция бе включила над 50 доклада на преподаватели и докторанти от различни катедри на УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър", Техническия университет в Габрово, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски", КИА в Пловдив.

Проф. Маргарита Харизанова откри конференцията с доклад за катедрата и специалността "Бизнес администрация".
Младите участници във форума.
Цветя и поздравителен адрес от ръководството на ВСУ "Черноризец Храбър".
В работата на конференцията са включени над 50 доклада.

Галерия снимки от Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администра ...