Факултет "Приложна информатика и статистика"

Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“

четвъртък, 15 декември 2011 19:54

Голямата конферентна зала на университета за пореден път през последните месеци събра на юбилейно честване преподаватели, студенти, гости. Отбелязваното събитие бе свързано с респектиращо число: 60-годишнина от създаването на катедра и специалност „Статистика и иконометрия", чествана и с юбилейна научна конференция „Статистика, информационни технологии и комуникации". Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. Борислав Борисов.

Като „винаги сериозна и с тежест в живота на университета", „съставена от най-квалифицираните преподаватели", определи катедрата-юбиляр проф. Борислав Борисов. „Това е авторитетен колектив, с традиционно добри ръководители, със сериозни имена, заемали важни постове в общественото управление", обобщи 60-годишните успехи на академичното звено ректорът. Успоредно с тази научна и практико-приложна значимост, проф. Борисов отбеляза и проблема, свързан със свития пазар на труда за специалистите-статистици, както и направената важна и далновидна стъпка в развитието на специалностите, така че възпитаниците на катедрата да получат по-голям и реален шанс за професионална реализация.


На юбилейното честване и откриването на конференцията присъства ректорското ръководство на университета.
В залата бяха преподаватели от УНСС, студенти, представители от сродни университетски звена в страната.

Катедрата-юбиляр и нейният ръководител проф. Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, получиха поздравителни адреси от факултет „Приложна информатика и статистика", както и от останалите катедри в състава му, от катедра „Медии и обществени комуникации", от варненския университет и свищовската стопанска академия „Димитър Ценов". Доц. Мариана Коцева, председател на Националния статистически институт, възпитаник и член на катедра „Статистика и иконометрия", сподели, че за последните години в ръководения от нея институт са се влели 33 млади кадри от специалността, а завършилите катедрата сега работят на отговорни постове и в световни институции.


Студенти от специалността също отбелязаха празника на своята катедра, която им дава и добър професионален шанс.
В приветствието си ректорът проф. Борислав Борисов (в средата) определи катедрата като водеща и важна част от историята на УНСС.

Основен доклад за катедрата през 60-летието изнесе проф. Иванка Съйкова, която подробно очерта четирите важни етапа в развитието й. Над 5000 са завършилите досега специалисти в "Статистика и иконометрия", а УНСС е сред немногото висши училища в Европа, обучаващи специалисти по статистика, посочи тя.

Двудневната конференция е организирана в секции „Теория и методология на статистическите изследвания", „Емпирични статистически изследвания" и „Информатика и комуникации" с представяне на над 65 доклада.

Галерия снимки от Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконо ...