Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика

четвъртък, 05 март 2015 0:00

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 21 февруари в УНСС. Единадесет от дванадесетте постигнали най-висок резултат са абитуриенти от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). На тържественото връчване присъства ректорското ръководство на университета, директорът на НТБГ Емилия Иванова и помощник-директорът Даниела Гонкова.

Проф. д.ик.н. Стати Статев. Вдясно от него: Емилия Иванова и Даниела Гонкова

Учениците, показали най-високи резултати на първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, получават сертификат от УНСС, с който им се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ за учебната 2015/2016 г., посочи  проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Когато завършите нашия университет, ще имате добро бъдеще  и успешна кариера, изтъкна той и уточни, че средната заплата на информатиците у нас е 3150 лв., а свободните места по специалността са 10 000.

Ректорът поздравява победителите в състезанието. Вляво от него: проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност

Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани бъдещите студенти да се ориентират и към специалността „Статистика“.

Досега от националните състезания 35 от завършващите Националната търговско-банкова гимназия вече са студенти в УНСС, благодари за успешното сътрудничество с университета Емилия Иванова, директор на елитната гимназия. Високоскоростният интелект е по-успешен от високоскоростния интернет, окачестви постиженията на своите възпитаници тя.

Отличените ученици и помощник-ректорът Николай Бакърджиев

Проф. д.ик.н. Стати Статев изтъкна, че бъдещите студенти в УНСС стават част от най-големия по численост и с най-висок рейтинг от НАОА университет в страната. Той представи  заместниците си  и посочи, че повечето от тях ръководят катедри и преподават във факултет „Приложна информатика и статистика“.

Ректорът връчи сертификати на отличниците в състезанието. Първите наградени бяха Ива Желязкова и Ева Каркаликова - постигнали най-голям брой точки на състезателния тест.

Проф. Статев връчва сертификата на Ива Желязкова

Двустранното сътрудничество между нашия университет и НТБГ е много успешно и ще продължи и занапред, изрази увереност проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“.

Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова гимназия“ (на снимката долу).  

Наградените ученици с ръководствата на УНСС и НТБГ

 

Галерия снимки от Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информат ...

Галерия снимки от Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информат ...