Факултет "Приложна информатика и статистика"

Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“

понеделник, 16 ноември 2015 15:03

Пета международна конференция на тема: „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE – 2015)“ започна работа в университета. На откриването на двудневния форум в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“, председател на Организационния комитет на конференцията, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор и ръководител на Специализирано звено за практическо обучение. 

Отдясно наляво: проф. Божинов, проф. Павлова, проф. Велев, проф. Стефанова, доц. Кирилов

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в конференцията приветства проф. д-р Веселка Павлова. Тя изтъкна широкото международно представителство на форума - гаранция за значими изследователски постижения и изграждането на сериозна и компетентна научна общност. Зам.-ректорът открои и резултатите от ежегодно провежданите две конференции на факултета в динамичните области на приложната информатика и статистиката и пожела резултатни дискусии, нови идеи и перспективни разработки на форума.

Проф. Павлова (вдясно) приветства участниците в конференцията

Колкото по-достъпни са методите на една кауза, толкова по-широко приложима е тя, позова се на мисъл на Айнщайн проф. Камелия Стефанова. Деканът конкретизира целите на конференцията в постигането на значими изследователски резултати, креативни идеи, полезни предложения, ефективно партньорство. Пред нас е голямото предизвикателство да наложим България сред най-успешните страни със силно изявена приложна дейност, посочи проф. Стефанова.

В голямата конферентна зала

В презентацията си проф. Димитър Велев очерта задачите на конференцията, която се организира под егидата на Международната федерация за обработка на информация (IFIP). Председателят на конференцията посочи, че форумът е организиран с подкрепата на няколко водещи ИТ компании - Мicrosoft, Scalefocus, MusalaSoft и Кабината. За участие в него са подадени 110 заявки, от които 51 на чуждестранни участници от 14 страни – Албания, Молдова, Беларус, Мексико, Норвегия и др.

Участници в конференцията

Ключов доклад изнесе Крум Даскалов, директор на отдел „Аналитичен“ в Scalefocus, който се спря на съвременните системи за анализ на данни, техните възможности и недостатъци.

Проф. Велев и Крум Даскалов (вляво)

На двудневната конференция ще бъдат анализирани проблемите и представени резултатите от приложението на информационните  и комуникационни технологии в различните сфери на икономиката и образованието, ще се проектират възможностите за приложение на съвременния инструментариум и дискутират изследователските тенденции с дългосрочна значимост. ICAICTSEE-2015 осигурява отворен форум за разпространение на изследванията, иновативните подходи и оригиналните резултати във всички аспекти от приложението на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието.

Във форума участваха докторанти и студенти

Работата на международния форум е фокусирана върху бизнес информационните системи; персонализираните информационни системи; бизнес статистиката; технологиите, моделите и системите за е-обучение; e-търговията и е-бизнеса; дигиталните библиотеки; уеб технологиите и мениджмънта и др. 

Прикачени файлове:

image/jpeg 274ec_PS1.jpg - 483 KB

Галерия снимки от Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните  ...