Факултет "Приложна информатика и статистика"

Национално състезание по приложна информатика

неделя, 27 март 2016 0:00

На 26 март в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика.

На откриването на състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“, и г-жа Любица Димитрова, представител на координатора за професионалните гимназии в страната СПГЕ „Джон Атанасов“.

В продължение на час и половина участниците в състезанието решаваха тестове по приложна информатика.

Първенци са 39 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" за учебната 2016/2017 г. - специалност „Бизнес информатика и комуникации“ .

Отличените ученици са от столичните СПГЕ „Джон Атанасов“, НПГПТО "М.В.Ломоносов", Професионалната гимназия по електроника и автоматика и Професионалната гимназия по телекомуникации.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще връчи сертификатите на победителите в състезанието на 7 април от 13.00 ч. в зала "Тържествена" на университета.

Галерия снимки от Национално състезание по приложна информатика ...