Факултет "Приложна информатика и статистика"

Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“

четвъртък, 15 декември 2011 19:54

Разглеждате снимки от Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“

Вижте пълен текст на Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“

На юбилейното честване и откриването на конференцията присъства ректорското ръководство на университета.

На юбилейното честване и откриването на конференцията присъства ректорското ръководство на университета.

Страница:

Галерия снимки от Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконо ...