Факултет "Приложна информатика и статистика"

Национално състезание по приложна информатика и статистика

събота, 12 март 2016 9:13

Разглеждате снимки от Национално състезание по приложна информатика и статистика

Вижте пълен текст на Национално състезание по приложна информатика и статистика

На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов - директор на Центъра за компютърни иновативни системи и г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София.

На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов - директор на Центъра за компютърни иновативни системи и г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София.

Страница:

Галерия снимки от Национално състезание по приложна информатика и статистика ...